Zondag 27 februari – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 1 – 31

Tekst: 1 Korinthe 12: 13 en 26

Thema: De gemeente van Christus

 1. Door één geest gedoopt tot één lichaam
 2. Tot eenheid geroepen

 

 

 

Zondag 27 februari – Morgendienst

L.B.C. Boot (Veenendaal)

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 – 14

Zondag 20 februari – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Matheus 4

Thema: ‘Het begin van Jezus’ bediening.’

 1. Het Woord wordt gepredikt (12 – 170
 2. Discipelen worden geroepen ( 18 – 22)
 3. Zieken worden genezen (23 – 25)

Zondag 20 februari – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Nehemia 6

Tekst: gelezen gedeelte

Thema: Satan ontmaskerd als

 1. listig
 2. leugenaar
 3. lasteraar

Zondag 13 februari – Middagdienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Matheus 27: 11- 26 en Galaten 3: 1 – 12

HC zondag 15

Thema: ’33 jaar geleden.’

 1. Hoe Christus heeft geleden (37)
 2. Hoe Christus is geoordeeld (38)
 3. Hoe Christus is gekruisigd (39)

Zondag 13 februari – Morgendienst 10 uur!!

dr. A. Versluis (Ede)  (De dienst vangt aan om 10:00 uur!!)

Schriftlezing: Matheus 5: 1 – 12

Tekst: Matheus: 5: 11 en 12

Woensdag 9 februari – Middagddienst 17:00 uur! (Biddag)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 – 15 en Matheus 4: 8 – 11

Thema: ‘Satan belooft gouden bergen.’

 1. Het vertoon van Satan (8)
 2. Het verzoek van Satan (9)
 3. Het vertrek van Satan (10 – 11)

Woensdag 9 februari – Morgendienst 10:00 uur! (Biddag voor visserij en en arbeid)

Ds. H.K. Sok (Biddag voor visserij, gewas en arbeid)

Schriftlezing: Psalm 4

Tekst: Psalm 4 : 7

Thema: In moeilijke tijden

 1. Een veelgehoorde vraag
 2. Een pleitend gebed

Zondag 6 februari – Middagdienst (Themadienst)

Ds. H.K. Sok (Themadienst)

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 – 9

Thema: De Heere is dichtbij

Zondag 6 februari – Morgendiensten 9.00 en 11.00 uur

Ds. H.K. Sok (Hulpverleningszondag)

Schriftlezing: Lukas 14: 1 – 14

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Onderwijs over hulp bieden

 1. Jezus’ tegenspraak
 2. Jezus’ voorspraak