Zondag 22 mei – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Handelingen 2: 4 – 11 en Matheus 28: 16 – 20

Tekst: H. Cat. Zondag 18, vraag en antwoord 46 – 48

Thema: De betekenis van Jezus hemelvaart

 1. Hij is opgeheven van de aarde
 2. Hij keert terug naar de aarde
 3. Hij blijft in die tussentijd ook op de aarde

Zondag 22 mei – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 50 – 58

Tekst: 1 Korinthe 15: 58

Thema: Het geloof in de lichamelijke opstanding is een aansporing

 1. tot standvastigheid;
 2. tot overvloedigheid;
 3. tot zekerheid.

Zondag 15 mei – Middagdienst 17:00 uur (Heilige doop)

Ds. R. de Jong  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Matheus 28: 16 – 20

 1. De almacht van Christus (16 – 18)
 2. De opdracht van Christus (19)
 3. De aandacht van Christus (20)

Zondag 15 mei – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing 1 Korinthe 15: 36, 42 – 44

Thema: De lichamelijke opstanding

 1. Het hoe van de opstanding
 2. De aard van de opstanding

Zondag 8 mei – Middagdienst 17:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 20 – 34

Tekst: 1 Korinthe 15: 32 – 34

Thema: Het belang van Pasen bevestigd

 1. door een Bijbelwoord (vers 32)
 2. door een spreekwoord (vers 33)
 3. door een nuchter woord (vers 34)

Zondag 8 mei – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Galaten 5: 1 – 21

Tekst: Galaten 5: 13

Thema: Christelijke vrijheid

 1. Vrij van iets
 2. Vrij tot iets

Zondag 1 mei – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Johannes 21: 4 – 14

Thema: ‘Biddend om een nieuwe morgen.’

 1. Een overrompelende vraag (vers 1 en 3);
 2. Een overweldigende vangst (vers 6 – 8);
 3. Een overvloedige maaltijd ( 9 tot 14).

Zondag 1 mei – Morgendienst 10:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Lukas 5: 1 – 11 en Johannes 21: 1  – 3

Thema: ‘In de nacht van strijd en zorgen.’

 1. Waarom Christus Zich openbaart (vers 1);
 2. Aan wie Christus Zich openbaart (vers 2);
 3. Wanneer Christus Zich openbaart (vers 3).

Zondag 24 april – Middagdienst 17:00 uur (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Johannes 21: 15  – 19

Thema: ‘Een vragenvuur bij het kolenvuur’

 1. De vragen die Jezus stelt;
 2. De antwoorden die Jezus krijgt;
 3. De opdrachten die Jezus geeft.

Zondag 24 april – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok  Schriftlezing: 1 Korinthe 15:  20 – 34

Tekst: 1 Korinthe 15: 29 – 31

Thema: Stel: Christus is niet opgestaan…

 1. Waarom dan dopen?
 2. Waarom dan gevaar lopen?
 3. Waarom het dan met de dood bekopen?