Zondag 7 februari – Morgendienst (Hulpverleningszondag)

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 10: 25 – 37

Thema: Wie is mijn naaste?

Zondag 25 april – Middagdienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing{ 2 Thessalonicenzen 1.

Tekst: 2 Thessalonicenzen 1 : 8 en 9.

H.C. zondag 4

Thema: Drie pittige vragen bij de leer van de erfzonde.

  1. Als ik geen goed kan doen, waarom vraagt God dat dan wel van mij?
  2. Straft God wel?
  3. Maar God is toch barmhartig?

Zondag 25 april – Morgendiensten om 09.00 en om 11.30 uur.

Ds. H.K. Sok

Twee diensten om 9 uur en om 11.30 uur.

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 – 12

Tekst: 1 Petrus 1: 3 – 5

Thema: Bijbelse hoop wordt gekenmerkt door:

  1. verwondering;
  2. verwachting;
  3.  volharding.

Zondag 18 april – Middagdienst (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing Job 1:  1 – 5

Zondag 18 april – Morgendiensten om 09.00 en 11.30 uur.

Ds. R. de Jong

Twee morgendiensten om 19.00 en om 11.30 uur.

Schriftlezingen: Genesis 24: 1 – 9  en Genesis 25: 1 -11

Zondag 11 april – Middagdienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Genesis 23

Zondag 11 april – Morgendiensten om 09.00 en 11.30 uur.

Ds. H.K. Sok

Twee morgendiensten om 09.00 en 11.30 uur.

Schriftlezing: Lukas 24: 13 – 35

Tekst: Lukas 24: 25 en 32

Thema: Trage harten worden brandende harten.

Maandag 5 april – Morgendiensten (2e Paasdag – 2 Gezinsdiensten 9 en 11:30 uur.)

Ds. R. de Jong

Twee gezinsdiensten om 9 uur en 11:30 uur.

Mattheus 28: 1 -10

Zondag 4 april – Middagdienst

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 24: 13 – 31 en Handelingen 10: 34 – 43

Tekst: Handelingen 10: 40 en 41

Thema: Christus is opgestaan

  1. Ongelofelijk
  2. Aannemelijk
  3. Zó troostvol

Zondag 4 april – Morgendienst (Eerste Paasdag) Twee diensten 09.00 en 11.30 uur.

Ds. R. de Jong

Twee  diensten 09.00 en 11.30 uur.

Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 31