Zondag 10 april – Middagdienst 17:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Openbaring 5

Tekst: Het hele hoofdstuk, maar in het bijzonder ook wel Openbaring 5: 9m

Thema: De Leeuw uit Juda

 1. Is er volgens Gods plan
 2. Is het waardige Lam
 3. Brengt Gods kinderen in vuur en vlam

Zondag 10 april – Morgendienst 10:00 uur

Ds. W.J. van Gent   (Ouderkerk a/d Amstel)

Schriftlezing Matheus 27: 33 – 50

Tekst: Math. 27: 45 – 46

Thema: Het diepste lijden van Christus aan het kruis

 1. Hij heeft volkomen geleden.
 2. Hij heeft volkomen geloofd.
 3. Hij is volkomen Zaligmaker.

Zondag 3 april – Middagdienst 17:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Matheus 27: 27 – 32 en Lukas 23: 25 – 32

Zondag 3 april – Morgendienst 10:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 22: 39 – 46

Zondag 27 maart – Middagdienst 17:00 uur.

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Johannes 18: 1 – 14 en Johannes 11: 47 – 53

Thema: Eén mens voor het volk

 1. Is nuttig goed, of
 2. is goed nuttig?

Zondag 27 maart – Morgendienst 10:00 uur.

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 31 en Genesis 3: 1 – 6

Thema: ‘Schepping en herschepping’

 1. Geschapen;
 2. Gevallen;
 3. Gezocht.

Zondag 20 maart – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Genesis 15: 1 – 6

Tekst: Genesis 15: 6a

Thema: De HEERE en Abram

 1. Klein geloof bij Abram
 2. Grote genade bij God

Zondag 20 maart – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 22: 31 – 38

Tekst: Lukas 22: 35 – 38

Thema: De komst van het Koninkrijk van God

 1. Het voorteken
 2. Het litteken
 3. Het garantieteken

Zondag 13 maart – Middagdienst 17:00 (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Ds. R. de Jong  (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Schriftlezing: Johannes 13: 1 – 17

Thema: De Les tijdens het Avondmaal

Zondag 13 maart – Morgendienst 09:30 uur. (Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong  (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 22: 14 – 23

Thema: De Viering van het Avondmaal