Zondag 7 november – Middagdienst 17:00

Ds. A.J. Droger (Genemuiden)

Schriftlezing: Handelingen 8: 1 – 8

Verkondiging: Handelingen 8: 5 – 7

Thema: Gods Geest geeft wonderen bij het Woord

Zondag 7 november – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Nehemia 3

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Samen bouwen

 1. Een veelzeggende aanvang
 2. Een verstandige aanpak
 3. Een voorlopige afscheiding

Zondag 31 oktober – middagdienst 17:00 uur.

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Nehemia 2

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Gebedsverhoring

 1. Wonderlijk afscheid
 2. Bijzondere aankomst
 3. Eerste actie

Zondag 31 oktober – morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Markus 2: 1 – 13

Tekst: H. Cat. Zondag 11

Thema: Jezus en Jezus alleen

 1. Jezus
 2. Jezus alleen

Zondag 24 oktober – middagdienst 17:00 uur.

Ds. C.J. van den Boogert

Schriftlezingen: Exodus 34: 1- 9  en Johannes 8: 1 – 11

Thema: Jezus en de vrouw die in het midden stond.

Zondag 24 oktober – morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Exodus 24: 1-8 en 1 Petrus 1: 1-2

Zondag 17 oktober – middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 – 39

H.C. Zondag 10

Zondag 17 oktober – morgendienst 10:00 uur. (Bevestiging Ambtsdragers)

Ds. H.K. Sok  (Bevestiging Ambtsdragers)

Schriftlezing: Nehemia 1

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Bezoek voor Nehemia

 1. Boodschap
 2. Bidden

Zondag 10 oktober – middagdienst 17:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 11: 1 – 13

Tekst: H. Cat. Zondag 9

Thema: Ik geloof in God de Vader

Daarmee belijdt een christen:

 1. Ik heb een Vader;
 2. Ik heb een almachtige Vader;
 3. Ik heb een zeer zorgzame Vader.

Zondag 10 oktober – morgendienst 10:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Job 42