Zondag 8 augustus – middagdienst 17.00 uur

Ds. A.C. van der Wekken (Dokkum)

Schriftlezing: Genesis 32: 1 – 21

Zondag 8 augustus – morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 6: 9 – 22 en Hebreeën 11: 1 – 7

Tekst: Genesis 6: 2; 2 Petrus 2: 5 en Hebreeën 11: 7

Thema: Het getuigenis van Noachs leven

  1. Rechtvaardig, oprecht en wandelend met God
  2. Prediker van de gerechtigheid
  3. Ontzag voor God

Zondag 1 augustus – middagdienst 17.00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Johannes 3: 14 – 21 en vers 36

Tekst H. Cat. Zondag 7

Thema: Een waar geloof

  1. De noodzaak van dat geloof
  2. De inhoud van dat geloof
  3. Hoe krijg je dat geloof?

Zondag 1 augustus – Morgendienst 10.00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Genesis 6: 1 – 8

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Een veelzeggende geschiedenis

  1. Gods berouw
  2. Gods trouw

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag 11.30 uur (Openbare Geloofsbelijdenis)

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Psalm 100

Thema: Songfestival

Zondag 25 juli – Middagdienst 17.00

Ds. W.A. Capellen (Noordeloos)

Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 – 11

Zondag 25 juli – Morgendienst 10.00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 4: 14 – 5: 8 en 5: 21 – 32

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Twee werelden

  1. De wereld van Kain
  2. De wereld van Seth

Zondag 18 juli – Middagdienst 17.00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Zondag 18 juli – Morgendienst 10.00

Ds. J. van’t Spijker (Hoogeveen)

Zondag 11 juli – Middagdienst 17.00

Kand. J. Limbeek (Haren)

Schriftlezing: Habakuk 1