Zondag 5 juni – Middagdienst 17:00 (Belijdenis v/h Geloof en Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Belijdenis van het Geloof en bediening Heilige doop)

Schriftlezing Judas 17 – 25

Tekst Judas: 20 – 21

Thema: ‘Waakzaam en Weerbaar.’

 1. Bouwen (20a);
 2. Bidden (20b);
 3. Bewaren (21).

Zondag 5 juni – Morgendienst 10:00 (1e Pinksterdag Belijdenis v/h Geloof)

Ds. H.K. Sok (Belijdenis van het Geloof)

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 -4, 14, 37 – 38, 44 – 47 en Matheus 7: 13 – 17.

Tekst: Math. 7: 24 en 25

Thema: Een wijze bouwer

 1. Een wijze bouwer hoort;
 2. Een wijze bouwer doet;
 3. Een wijze bouwer heeft toekomst.

 

Zondag 29 mei – Morgendienst 10:00 uur

Ds. A.J. Droger (Genemuiden)

Schriftlezing: Johannes 14: 1 – 14

Tekst: Johannes 14: 2 – 4

Thema: Jezus is de weg naar het Vaderhuis

Donderdag 26 mei – Morgendienst 09:30 uur!! (Bevestiging Ambtsdragers)

Ds. R. de Jong  (Hemelvaartsdag, Bevestiging Ambtsdragers)

Schriftlezing: Handelingen 1: 4 – 26 en Psalm 90

Thema: ‘Afscheid en intrede’ 

 1. De vertrekkende Christus (9);
 2. De vragende engelen (10-11);
 3. De verkozen apostel (13-26).

Zondag 22 mei – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Handelingen 2: 4 – 11 en Matheus 28: 16 – 20

Tekst: H. Cat. Zondag 18, vraag en antwoord 46 – 48

Thema: De betekenis van Jezus hemelvaart

 1. Hij is opgeheven van de aarde
 2. Hij keert terug naar de aarde
 3. Hij blijft in die tussentijd ook op de aarde

Zondag 22 mei – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 50 – 58

Tekst: 1 Korinthe 15: 58

Thema: Het geloof in de lichamelijke opstanding is een aansporing

 1. tot standvastigheid;
 2. tot overvloedigheid;
 3. tot zekerheid.

Zondag 15 mei – Middagdienst 17:00 uur (Heilige doop)

Ds. R. de Jong  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Matheus 28: 16 – 20

 1. De almacht van Christus (16 – 18)
 2. De opdracht van Christus (19)
 3. De aandacht van Christus (20)

Zondag 15 mei – Morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing 1 Korinthe 15: 36, 42 – 44

Thema: De lichamelijke opstanding

 1. Het hoe van de opstanding
 2. De aard van de opstanding

Zondag 8 mei – Middagdienst 17:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 20 – 34

Tekst: 1 Korinthe 15: 32 – 34

Thema: Het belang van Pasen bevestigd

 1. door een Bijbelwoord (vers 32)
 2. door een spreekwoord (vers 33)
 3. door een nuchter woord (vers 34)