Zondag 19 december – morgendienst 10:00

Ds. S.P. Roosendaal (Lelystad)

Schriftlezing Lukas 1: 10 – 16, 26 – 45 en 67 – 75

Verkondiging: ‘Een advent met pinksterverwachting’

 1. Het plan van de Heilige Geest (vers 15)
 2. De schaduw van de Heilige Geest (vers 35)
 3. De vervulling van de Heilige Geest (vers 41 en 67

Zondag 12 december – Middagdienst 17:00 (viering Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Viering Heilig Avondmaal en dankzegging)

Schriftlezing: Lukas 1: 26 – 45

Thema: Zalig die geloven

 1. in wat van de kant van de Heere gezegd is
 2. dwars door alle vragen heen
 3. zij ontvangen een heerlijke bemoediging

Zondag 12 december – morgendienst 10:00 (viering Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 15: 25 – 32

Zondag 5 december – middagdienst 17:00 (Heilig Avondmaal)

Prof. A. Huijgen (Heilig Avondmaal)

Schriftlezing Lukas 1: 46 – 56

Verkondiging: Maria’s lofzang

Zondag 5 december – morgendienst 10:00 (Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong  (Heilig Avondmaal)

Schriftlezing Zach. 1: 3 – 5 en Lukas 15: 20 – 24

Zondag 28 november – Middagdienst 17:00 (Themadienst)

Ds. R. de Jong  (Themadienst)

Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 2 en 11 – 32

Thema: Verloren en gevonden

 1. de zoon keert zich af van de vader (11 – 16)
 2. de zoon keert in tot zichzelf (17 – 19)
 3. de zoon keert terug naar huis (20 – 24)

Zondag 28 november – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding H.A.)

Ds. H.J.Th. Velema (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Openbaring 22: 6 – 22

Zondag 21 november – Middagdienst (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Genesis 9: 18 – 29 en 1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11

Tekst: Genesis 9: 13 -16

Thema: Noach en zijn zonen

 1. Een struikelende vader
 2. Een gevallen zoon
 3. Een veelzeggende naam

Zondag 21 november – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Johannes 4: 1 – 30

HC Zondag 12

Zondag 14 november – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Nehemia 3

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Samen bouwen

 1. Een veelzeggende aanvang
 2. Een verstandige aanpak
 3. Een voorlopige afscheiding