Zondag 18 december – Morgendienst 10:00

Ds. H. de Graaf

Lezen: Genesis 3: 9 – 15; Genesis 21: 1 – 7 en Lucas 1:  30 – 38

Tekst: Gen. 3: 20; Gen. 21: 6 en Lucas 1: 38

Thema: “Eva, Sara, Maria op weg naar Christus.”

Zondag 11 december – Middagdienst 17:00 (H.A. en Nabetrachting)

Ds. H.K. Sok (Heilig Avondmaal en Nabetrachting)

Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst: 2 Petrus 3: 13

Thema: Verwachting

 1. Maar
 2. Waar
 3. Klaar

Zondag 11 december – Morgendienst 09:30 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Johannes 8: 1 – 11

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: “Jezus en de overspelige vrouw.”

Zondag 4 december – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 1 Samuel 27: 1 – 12 en 1 Samuel 30: 1 – 8

Thema: ‘De slag bij Ziklag’ (David, deel 14)

 1. David verlaat de Heere (1 Samuel 27: 1 – 12)
 2. David vertrouwt op de Heere  (1 Samuel 30: 1 – 6)
 3. David vraagt naar de  Heere (1 Samuel 30: 7 – 8)

Zondag 4 december – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding H.A.)

Ds. H.K. Sok (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Jozua 2

Tekst Mattheus 1: 5a

Thema: Jezus’ bijzondere voorgeslacht

 1. Bijbelse geschiedschrijving
 2. Een voorbeeldig geloof
 3. Adventsevangelie

Zondag 27 november – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Ruth 3

Tekst: Mattheus 1: 5 en 6a

Thema: “Ruth”

 1. De Moabitische;
 2. De moeder van de Heere Jezus.

Zondag 20 november – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 7: 9 – 17

Thema: ‘Het hoogste lied’

 1. Rust (vers 9)
 2. Reinheid (vers 9)
 3. Regelmaat (vers 10)

Zondag 20 november – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Romeinen 8: 24 – 39

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Als God voor ons is…

 1. is er reden om te hopen;
 2. is er houvast;
 3. is er zekerheid.

Zondag 13 november – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 – 30

Tekst Romeinen 8: 22 en 23

Thema: Zuchten met pijn en hoop

 1. door heel de schepping;
 2. door Gods kinderen.