Zondag 5 maart – Middagdienst 17:00

Ds. J. Westerink

Schriftlezing Lukas 22: 54 – 65

Zondag 5 maart – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong  (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Johannes 10: 22 – 28

Thema: ‘In de schaduw van de Herder.’

 1. Gekocht (27a);
 2. Gekend (27b};
 3. Gekroond (28).

Zondag 26 februari – Middagdienst 17:00 (M.m.v. Het Scheepke)

Ds. H.K. Sok (Dienst Anders Begaafden).

In deze dienst vieren wij de 50e verjaardag van Het Scheepke.

Zondag 26 februari – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong 

Schriftlezing Johannes 10: 1 – 11

Thema: ‘In het spoor van de Herder.’

 1. De stem van de Goede Herder (1 – 3);
 2. De stappen van de Goede Herder (4 – 10);
 3. Het sterven van de Goede Herder  (11).

Zondag 19 februari – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Lukas 10: 25 – 37

(Zaligsprekingen , deel 5, slot)

Thema: ‘Barmhartigheid voor barmhartigen.

 1. De barmhartigheid die Christus bedoelt;
 2. De barmhartigheid die Christus betoont;
 3. De barmhartigheid die Christus beloont.

 

Zondag 19 februari – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 10: 38 – 42

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Jezus op visite

 1. Een vliegende Martha;
 2. een vastende Martha;
 3. wat voorrang heeft.

Zondag 12 februari – Middagdienst

Ds. R de Jong

Schriftlezing: Psalm 63

Thema: ‘Verlangend en toch verzadigd.’

 1. Verlangen (Math. 5-6a);
 2. Voedsel (Math. (5-6b);
 3. Verzadiging (Math. (5-6c)

 

Zondag 12 februari – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Matheüs 6: 19 – 34

Thema: Oproep tot onbezorgdheid

 1. Ondoenlijk
 2. Opletten
 3. Oogmerk

Woensdag 8 februari – Middagdienst 17:00 (Biddag)

Ds. H.K. Sok (Biddag voor visserij en arbeid)

Schriftlezing: Spreuken 30: 1 – 9

Tekst: Spreuken 30: 7 – 9

Thema: “Een bijzonder gebed”

 1. Geef mij niet;
 2. Geef mij wel.

Woensdag 8 februari – Morgendienst (Biddag)

Ds. R. de Jong (Biddag voor visserij en arbeid)

Schriftlezing Genesis 32: 24 – 32

Thema: “Een gebedsworsteling in de nacht.”

 1. De weg naar Pniël;
 2. De worsteling in Pniël;
 3. De woorden van Pniël.