Zondag 15 augustus – middagdienst 17.00 uur (Heilige doop)

Ds. R. de Jong   (Bediening Heilige doop)

Zondag 15 augustus – morgendienst 10.00 uur.

Ds. W.N. Middelkoop (Harderwijk)

Zondag 1 augustus – middagdienst 17.00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Johannes 3: 14 – 21 en vers 36

Tekst H. Cat. Zondag 7

Thema: Een waar geloof

  1. De noodzaak van dat geloof
  2. De inhoud van dat geloof
  3. Hoe krijg je dat geloof?

Zondag 1 augustus – Morgendienst 10.00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing Genesis 6: 1 – 8

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Een veelzeggende geschiedenis

  1. Gods berouw
  2. Gods trouw

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag 11.30 uur (Openbare Geloofsbelijdenis)

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Psalm 100

Thema: Songfestival

Zondag 25 juli – Middagdienst 17.00

Ds. W.A. Capellen (Noordeloos)

Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 – 11

Registreren kerkdiensten

Vanaf 9 augustus maken we gebruik van een uitnodiging systeem voor het bezoeken van de kerkdiensten. U dient zich eenmalig te registreren om uitnodigingen te ontvangen.