Zondag 9 april – Morgendienst 10:00 (Pasen)

Ds. R. de Jong   (1e Paasdag)

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 10

Thema: ‘De volheid van het lege graf.’

 1. Naar het graf (1-2)
 2. In het graf (3-7)
 3. Voorbij het graf  (8-10)

Vrijdag 7 april – Avonddienst 20:00 (Goede Vrijdag)

Ds. H.K. Sok  (Goede Vrijdag)

Schriftlezing: Lukas 23: 33 – 56

Tekst: Lukas 23 47 – 49

Thema; Het zien van Jezus’ lijden en sterven

 1. Het zien van de menigte (vs. 48);
 2. Het zien van de bekenden (vs. 49);
 3. Het zien van de hoofdman (vs. 47);
 4. Hoe zien wij?

Zondag 2 april – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Samuel 20: 1 – 16

Tekst: Galaten 5: 22

Thema: Vriendelijkheid

 1. van God;
 2. van Gods kinderen.

Zondag 2 april – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Math. 27: 11 – 26

Thema: ‘Pilatus voor Jezus’

 1. Het verhoor van Pilatus (Math. 27: 11 – 14)
 2. Het voorstel van Pilatus (Math. 27: 15 – 21)
 3. Het vonnis van Pilatus (Math. 27: 22 – 24)

Zondag 26 maart – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Exodus 12: 1 – 13 en Matheüs 26: 1 – 5

Thema: ‘Het Lam op weg naar de slachtbank’

 1. Als Profeet (Math. 5: 1 – 2);
 2. Als Priester (Math. 5: 3 – 4);
 3.  Als Koning (Math. 5: 5).

Zondag 26 maart – Morgendienst 10:00

Ds. A.J. Droger (Genemuiden)

Schriftlezing Johannes 12: 12 – 26

Tekst: Johannes 12: 23 – 26

Thema: Sterven om te leven

Zondag 19 maart – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Spreuken 22: 1 – 10

Tekst: Spreuken 22: 6

Thema: Oefening baart kunst

 1. De noodzaak van die oefening
 2. De inhoud van die oefening
 3. De wijze van die oefening
 4. De vrucht van die oefening

Zondag 19 maart – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Matheüs 27: 1 – 26

Tekst: Matheüs 27: 24 en 25

Thema: Hoe wordt er omgegaan met Jezus’ bloed

 1. door Pilatus;
 2. door het Joodse volk;
 3. Door ons?

Zondag 12 maart – Middagdienst 17:00 (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Ds. R. de Jong (Voortzetting Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Schriftlezing: Psalm 111

Thema: ‘Gezalfd door de Herder.’

 1. Gezalfd (5b);
 2. Gevuld (5c);
 3. Gevolgd (6).

Zondag 12 maart – Morgendienst 09:30! (Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong  Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Psalm 23

Thema: ‘Gevoed door de Herder.’