Zondag 10 juli – Middagdienst 17:00

Ds. C. Cornet (Nieuweroord/Nw.Balinge)

Schriftlezing: Genesis 12: 10 – 13: 4

Tekst: Genesis 12: 20 en 13: 1

Thema: De HEERE redt uit Egypte.

 1. Abrams redding;
 2. Israëls redding;
 3. Onze redding.

Zondag 10 juli – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen 3: 1 – 11

Thema: “De verlamde man staat op eigen benen”

 1. Hoe hij gedragen wordt (Hand. 3: 1-2);
 2. Hoe hij genezen wordt (Hand. 3: 3-7);
 3. Hoe hij gevolgd wordt (Hand. 3: 8-11).

Zondag 3 juli – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen 7: 54 – 60

Thema: ‘Christus staat in voor Stefanus.’

 1. Stefanus getuigend;
 2. Stefanus gestenigd;
 3. Stefanus gestorven.

Zondag 3 juli – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 3: 19-20 en Lukas 7: 18 – 33

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: De weg die Jezus wijst bij twijfel

 1. Johannes’ voorstelling van de Messias.
 2. Jezus’ opstelling tegenover Johannes
 3. Jezus’ veelzeggende stelling.

Zondag 26 juni – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen 6: 1 – 15

Thema: ‘Kracht naar kruis’.

 1. Stefanus gekozen (1 – 5);
 2. Stefanus gezegend (6 – 8);
 3. Stefanus gedagvaard (9 – 15).

Zondag 26 juni – Morgendienst 10:00 (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Psalm 87

Tekst: Psalm 87: 6a

Thema: De HEERE telt erbij

 1. Waarbij?
 2. Wie?

Zondag 19 juni – Middagdienst 17:00 (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Ds. H.K. Sok (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Schriftlezing: 1 Korinthe 12

Tekst: 1Korinthe 12: 25

Thema: Eenheid in verscheidenheid

 1. Prachtig voorbeeld
 2. Reusachtig gevaar
 3. Krachtig oordeel

Zondag 19 juni – Morgendienst 09:30 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 17 – 34

Tekst: 1 Korinthe 11: 33

Thema:Wacht op elkaar

Zondag 12 juni – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen  2: 22 – 33

Thema: ‘Achtergelaten maar niet verlaten’

 1. Christus’ wonen in de hemel;
 2. Christus’ werk vanuit de hemel;
 3. Christus’ wederkomst uit de hemel.

Zondag 12 juni – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding H.A.)

Ds. H.K. Sok  (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 17 – 34

Tekst: 1 Korinthe 11: 29

Thema: Het Heilig Avondmaal

 1. Misstanden in Korinthe
 2. Motivering door Paulus
 3. Meetlat voor ons