Zondag 2 juli -Morgendienst – 10:00

Ds. H.C. Bezemer (Culemborg)

Schriftlezing: Psalm 27

Tekst: Ps. 27: 13 – 14

Thema: Zien doet uitzien

 1. Zien
 2. Uitzien

Zondag 7 mei – Middagdienst 17:00

Ds. J. Hoefnagel (Zeist)

Schriftlezing: Math. 24: 36 – 25: 13

Tekst: Math. 25: 6

Thema: De komst van de Bruidegom

 1. De verwachting van de Bruidegom
 2. De roep ‘zie, de Bruidegom komt’

Zondag 7 mei – Morgendienst 10:00

Ds. P.A. Kok (Opperdoes)

Schriftlezing: Openbaring: 5

Tekst: Openbaring 5: 6 – 7

Thema: Het paaslam op de troon

 1. als geslacht
 2. als overwinnaar
 3. als Koning der koningen

Zondag 25 juni – Middagdienst 17:00

Ds. A.J. Droger (Genemuiden)

Schriftlezing: Psalm 88

Verkondiging: Psalm 88: 2 – 4

Thema: Geloven tussen hoop en vrees.

Zondag 25 juni – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Handelingen 16: 25 – 34

Tekst: H. Cat. Zondag 32

Thema: Zonder goede werken kom je niet in de hemel.

Zondag 18 juni – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Handelingen 16: 1 – 15

Thema:  “Gods werk in het leven van Lydia’

 1. God opent de weg naar Lydia (1- 10)
 2. God opent het hart van Lydia (11-14)
 3. God opent het huis van Lydia (15)

Zondag 18 juni – Morgendienst 10:00

Ds. H. de Graaf

Schriftlezing: Nehemia 5

Thema: “Wandelen wij in de vreze van de Heere?”

 1. Wat dat niet is.
 2. Wat dat wel is.

Zondag 11 juni – Middagdienst 17:00 (H.A. en Nabetrachting)

Ds. H.K. Sok  (Heilig Avondmaal en Nabetrachting)

Schriftlezing: Handelingen 2: 37 – 47

Tekst: Handelingen 2: 42

Thema: Volharding

 1. ….. in de leer van de apostelen;
 2. ….. in de gemeenschap;
 3. ….. in de breking van het brood.

Zondag 11 juni – Morgendienst 09:30 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok  (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Lukas 22: 7 – 20

Tekst: Gelezen gedeelte (en H. Cat. Zondag 28, 29 en 30)

Thema: Avond-maal

 1. Uitleg naam
 2. Betekenis
 3. Bij 1e tafel: Een bevel
 4. Bij 2e tafel: Ogen om te kijken
 5. Bij 3e tafel: Mond om te proeven
 6. Bij 4e tafel: Hart om aan te nemen
 7. Bij 5e tafel: Wat betekend ‘is’ in ‘dit is Mijn lichaam’ en ‘dit is Mijn bloed’?
 8. Bij 6e tafel: Een belangrijk verschil

Zondag 4 juni – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen 9: 1 – 19

Thema: ‘Saulus wordt Paulus’

 1. Saulus als vervolger (Hand. 9: 1 – 4)
 2. Saulus als volger (Hand. 9: 5 – 9)
 3. Saulus als vervolgde (Hand. 9: 16)