Zondag 13 februari – Middagdienst

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Matheus 27: 11- 26 en Galaten 3: 1 – 12

HC zondag 15

Thema: ’33 jaar geleden.’

 1. Hoe Christus heeft geleden (37)
 2. Hoe Christus is geoordeeld (38)
 3. Hoe Christus is gekruisigd (39)

Zondag 13 februari – Morgendienst 10 uur!!

dr. A. Versluis (Ede)  (De dienst vangt aan om 10:00 uur!!)

Schriftlezing: Matheus 5: 1 – 12

Tekst: Matheus: 5: 11 en 12

Woensdag 9 februari – Middagddienst 17:00 uur! (Biddag)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 – 15 en Matheus 4: 8 – 11

Thema: ‘Satan belooft gouden bergen.’

 1. Het vertoon van Satan (8)
 2. Het verzoek van Satan (9)
 3. Het vertrek van Satan (10 – 11)

Woensdag 9 februari – Morgendienst 10:00 uur! (Biddag voor visserij en en arbeid)

Ds. H.K. Sok (Biddag voor visserij, gewas en arbeid)

Schriftlezing: Psalm 4

Tekst: Psalm 4 : 7

Thema: In moeilijke tijden

 1. Een veelgehoorde vraag
 2. Een pleitend gebed

Zondag 6 februari – Middagdienst (Themadienst)

Ds. H.K. Sok (Themadienst)

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 – 9

Thema: De Heere is dichtbij

Zondag 6 februari – Morgendiensten 9.00 en 11.00 uur

Ds. H.K. Sok (Hulpverleningszondag)

Schriftlezing: Lukas 14: 1 – 14

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Onderwijs over hulp bieden

 1. Jezus’ tegenspraak
 2. Jezus’ voorspraak

Zondag 30 januari – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Filippenzen 2: 5 – 11 en Psalm 51: 7 – 13

Tekst: H. Cat. Zondag 14

Thema: Gods Zoon werd mens

 1. Hij was een Zoon van David
 2. Hij werd Eén van ons
 3. Hij werd ontvangen en geboren

Zondag 30 januari – Morgendiensten 09:00 uur en 11:00 uur!

Ds. H.K. Sok  (Twee diensten 9 en 11 uur!)

Schriftlezing: Nehemia 5

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Een omvangrijke veenbrand

 1. Onthutsend
 2. Ongeestelijk
 3. Oprechtheid

Zondag 23 januari – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing{ Exodus 17: 1 – 7 en Matheus 4: 1 – 7

Thema: Satan doet uit de hoogte

 1. Verplaatst naar de Heilige stad (5)
 2. Verzocht met het Heilige Woord (6)
 3. Verwezen naar de Heilige God (7)

Zondag 23 januari – Morgendienst 9:00 uur en 11 uur!

Ds. H.K. Sok (Twee diensten 9 en 11 uur!)

Schriftlezing: Nehemia 4

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Sabotage

 1. Spot
 2. Samenzwering
 3. Strooien van angst