Zondag 6 augustus – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 2 Samuel 11: 1 – 15

Thema: ‘David valt voor Bathseba.’

 1. Davids lust (2 Sam. 11: 1 – 5);
 2. Davids list ( 2 Sam. 11: 6 – 13);
 3. Davids last (2 Sam. 11: 14 – 27).

Zondag 30 juli -Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Leviticus 24; 10 – 23

H. Cat. Zondag 36

Thema: God doet zijn naam eer aan”

 1. Wat God verbiedt (vr. en antw. 99a);
 2. Wat God gebiedt (vr. en antw. 99b en 100).

Zondag 30 juli – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 2 Samuel 6: 1 – 15

Thema: “De wagen staat stil”

 1. De ark  meegevoerd ( 1 – 7)
 2. De ark afgevoerd ( 8 – 11)
 3. De ark opgevoerd (12 – 23)

Zondag 23 juli – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Leviticus 10: 1  – 7

H. Cat. Zondag 35

Thema: ‘Beeldenstorm gevraagd.’

 1. Wat God gebiedt (vr. en antw. 96);
 2. Wat God gedoogt (vr. en antw. 97);
 3. Wat God gebruikt (vr. en antw. 98).

Zondag 23 juli – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 2 Samuel 5: 1 – 10 en 17 – 25

Thema: ‘De kroning van David als koning’

(David: deel 15)

 1. David wordt gezalfd (1 – 10)
 2. David wordt geëerd (11 – 16}
 3. David wordt gezocht (17 – 25)

Zondag 16 juli – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Exodus 19: 15 – 20: 3

H. Cat. Zondag 34

Thema: ‘God en het eerste gebod’

 1. de inleiding van de wet (vr. en antw. 92);
 2. de indeling van de wet (vr. en antw. 93);
 3. de inhoud van de wet (vr. en antw. 94 en 95).

Zondag 16 juli – Morgendienst 10:00

Ds. M.J. van Keulen (Drogeham)

Schriftlezing: 2 Kronieken 30: 1 – 11

Zondag 9 juli – Middagdienst 17:00 (Themadienst Light)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen 24: 10 – 27

Thema: Paulus voor Felix

 1. Hoe Paulus bij Felix terecht komt (Hand. 24: 1 – 9)
 2. Hoe Paulus voor Felix terecht staat (Hand. 24: 10 – 23)
 3. Hoe Paulus Felix terecht wijst (Hand. 24: 24 – 27)

Zondag 9 juli – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok (Afscheid Zondagschool)

Schriftlezing: Spreuken 30: 24 – 28

Tekst: Spreuken 30: 27 en 28

Thema: De les van de sprinkhaan en de hagedis.

Zondag 2 juli – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Psalm 51

Tekst: H.Cat. Zondag 33

Thema: De bekering van de mens.

 1. Wat is die bekering?
 2. Hoe die bekering plaatsvindt?
 3. Hoe die bekering zichtbaar wordt?