Zondag 23 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Romeinen 7: 22 – 8: 17

Tekst Romeinen 8: 1

Thema: Twee wandelaars

 1. Wandelaar naar het vlees
 2. Wandelaar naar de Geest

Zondag 16 oktober – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Romeinen 10: 9 – 17

Tekst: H. Cat. Zondag 25

Thema: Geloof

 1. Hoe kom je eraan?
 2. Hoe houd je  het?

Zondag 16 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 1 Samuel 24: 1 – 1 Samuel 25: 1

Thema: ‘Saul komt er niet zonder kleerscheuren af.’

 1. David vlucht voor zijn leven (1 Sam. 24: 1 -4);
 2. Saul behoudt zijn leven (1 Sam. 24: 5 – 23);
 3. Samuel laat het leven (1 Sam. 25: 1).

Zondag 9 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Galaten 3: 11 en 12 en Psalm 19: 10 – 12 en Johannes 15: 1 – 8

Tekst: H. Cat.: Zondag 24

Thema: ‘Onze goede werken…’

 1. zijn niet bevredigend;
 2. worden wel beloond;
 3. zijn een bewijs.

 

Zondag 9 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Prediker 7: 1 – 18

Tekst: Prediker 7: 16 en 17

Thema: ‘Drie wijsheden’

 1. Niet te rechtvaardig
 2. Niet te goddeloos
 3. Vrees God

Zondag 2 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 1 Korinthe 2: 1 – 9

HC 22

Thema: ‘Eind goed, al goed.’

 1. Opstaan ( vr. en antw. 57);
 2. Ingaan (vr. en antw. 58).

Zondag 2 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Romeinen 11: 1 – 12

Thema: ‘Christenen vóór Israël’

 1. Hoe het Evangelie wordt verworpen (1 – 10).
 2. Hoe het Evangelie wordt verplaatst (11 – 18).
 3. Hoe het Evangelie wordt vervuld (24 – 26).

Zondag 18 september – Middagdienst 17:00 uur (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing 1 Samuel 23. 1 – 13

Thema: ‘Operatie Kehila’

 1. David vraagt ( 1 – 4)
 2. David vecht ( 5 )
 3. David vlucht ( 6 – 13 )