Zondag 23 april – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Johannes 3: 14 – 21 en Mattheüs 18: 15 – 18

Tekst: H. Cat., Zondag 31

Thema: De sleutels van de hemel.

 1. De prediking.
 2. De kerkelijke tucht.

Zondag 23 april – Morgendienst 10:00

Ds. H. de Graaf   (Harderwijk)

Schriftlezing: Openbaring 1: 9 – 20

Zondag 16 april – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong   (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Openbaring 5

Thema: ‘Een gesloten boek.’

 1. De Leeuw (1-5);
 2. Het lam (6-8);
 3. Het Lied (9-15).

Zondag 16 april – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 34

Tekst: Johannes 20: 24 – 31

Thema: Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

 1. Voldoende;
 2. vertrouwen;
 3. vooruitzicht.

Zondag 9 april – Middagdienst 17:00

Ds. W.J. van Gent (Ouderkerk a/de Amstel)

Schriftlezing: Lukas 24: 13 – 35

Tekst: Lukas 24: 13 – 15

Zondag 9 april – Morgendienst 10:00 (Pasen)

Ds. R. de Jong   (1e Paasdag)

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 10

Thema: ‘De volheid van het lege graf.’

 1. Naar het graf (1-2)
 2. In het graf (3-7)
 3. Voorbij het graf  (8-10)

Vrijdag 7 april – Avonddienst 20:00 (Goede Vrijdag)

Ds. H.K. Sok  (Goede Vrijdag)

Schriftlezing: Lukas 23: 33 – 56

Tekst: Lukas 23 47 – 49

Thema; Het zien van Jezus’ lijden en sterven

 1. Het zien van de menigte (vs. 48);
 2. Het zien van de bekenden (vs. 49);
 3. Het zien van de hoofdman (vs. 47);
 4. Hoe zien wij?

Zondag 2 april – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: 1 Samuel 20: 1 – 16

Tekst: Galaten 5: 22

Thema: Vriendelijkheid

 1. van God;
 2. van Gods kinderen.

Zondag 2 april – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing Math. 27: 11 – 26

Thema: ‘Pilatus voor Jezus’

 1. Het verhoor van Pilatus (Math. 27: 11 – 14)
 2. Het voorstel van Pilatus (Math. 27: 15 – 21)
 3. Het vonnis van Pilatus (Math. 27: 22 – 24)