Zondag 23 juli – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 2 Samuel 5: 1 – 10 en 17 – 25

Thema: ‘De kroning van David als koning’

(David: deel 15)

 1. David wordt gezalfd (1 – 10)
 2. David wordt geëerd (11 – 16}
 3. David wordt gezocht (17 – 25)

Zondag 16 juli – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Exodus 19: 15 – 20: 3

H. Cat. Zondag 34

Thema: ‘God en het eerste gebod’

 1. de inleiding van de wet (vr. en antw. 92);
 2. de indeling van de wet (vr. en antw. 93);
 3. de inhoud van de wet (vr. en antw. 94 en 95).

Zondag 16 juli – Morgendienst 10:00

Ds. M.J. van Keulen (Drogeham)

Schriftlezing: 2 Kronieken 30: 1 – 11

Zondag 9 juli – Middagdienst 17:00 (Themadienst Light)

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Handelingen 24: 10 – 27

Thema: Paulus voor Felix

 1. Hoe Paulus bij Felix terecht komt (Hand. 24: 1 – 9)
 2. Hoe Paulus voor Felix terecht staat (Hand. 24: 10 – 23)
 3. Hoe Paulus Felix terecht wijst (Hand. 24: 24 – 27)

Zondag 9 juli – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok (Afscheid Zondagschool)

Schriftlezing: Spreuken 30: 24 – 28

Tekst: Spreuken 30: 27 en 28

Thema: De les van de sprinkhaan en de hagedis.

Zondag 2 juli – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Psalm 51

Tekst: H.Cat. Zondag 33

Thema: De bekering van de mens.

 1. Wat is die bekering?
 2. Hoe die bekering plaatsvindt?
 3. Hoe die bekering zichtbaar wordt?

Zondag 2 juli -Morgendienst – 10:00

Ds. H.C. Bezemer (Culemborg)

Schriftlezing: Psalm 27

Tekst: Ps. 27: 13 – 14

Thema: Zien doet uitzien

 1. Zien
 2. Uitzien

Zondag 7 mei – Middagdienst 17:00

Ds. J. Hoefnagel (Zeist)

Schriftlezing: Math. 24: 36 – 25: 13

Tekst: Math. 25: 6

Thema: De komst van de Bruidegom

 1. De verwachting van de Bruidegom
 2. De roep ‘zie, de Bruidegom komt’

Zondag 7 mei – Morgendienst 10:00

Ds. P.A. Kok (Opperdoes)

Schriftlezing: Openbaring: 5

Tekst: Openbaring 5: 6 – 7

Thema: Het paaslam op de troon

 1. als geslacht
 2. als overwinnaar
 3. als Koning der koningen

Zondag 25 juni – Middagdienst 17:00

Ds. A.J. Droger (Genemuiden)

Schriftlezing: Psalm 88

Verkondiging: Psalm 88: 2 – 4

Thema: Geloven tussen hoop en vrees.