Zondag 19 november – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 2: 8 – 11

Thema: ‘Een kleine brief een grote troost’

(Openbaring, deel 4)

 1. Een blik terug (8-9);
 2. Een blik vooruit (10a);
 3. Een blik omhoog (10b-11).

Zondag 12 november – Middagdienst 17:00

Ds. P.A. Kok (Opperdoes)

Schriftlezing: Hebreeën 12: 1 – 17

Tekst: Hebreeën 12: 1 – 2

Thema: ‘De wedstrijd van je leven.’

 1. de getuigen
 2. de voorwaarden
 3. de Wegbereider

Zondag 12 november – Morgendienst 10:00

Kand. J. Verschoof (Lisse)

Schriftlezing: Galaten 6: 1 – 18

Tekst: Galaten 14a

Thema ‘Roemen in het kruis.’

 1. Gerechtigheid
 2. Vrede
 3. Hoop

Zondag 5 november – Middagdienst 17:00

Ds. A. Veuger (Ulrum)

Schriftlezing: Zacharia 5: 5 – 11

Thema: de vrouw in de efa

Zondag 5 november – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 2: 1 – 7

Thema: ‘Geprezen en terechtgewezen.’

 1. De waardering in de brief aan Efeze (1-3);
 2. De waarschuwing in de brief aan Efeze (4-6);
 3. De waarborg in de brief aan Efeze (7).

Zondag 29 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 1: 9 – 20

Thema: ‘De wandelaar en de kandelaar’

(Openbaring, deel 2)

 1. Wat Johannes hoort (9-11);
 2. Wat Johannes ziet (12 -16);
 3. Wat Johannes doet (17 – 18).

Zondag 29 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. H.J.Th. Velema

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 1,24 – 2,4

Zondag 22 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 41: 1 – 7 en 25 – 38

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Jozef als prototype van Jezus

 1. Geest van wijsheid;
 2. Geest van raad.

Zondag 22 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 1: 1 – 8

Thema: Preludium op Patmos

(Openbaring, deel 1)

 1. Afzender (1-2)
 2. Adres (3-4a)
 3. Aankondiging (4b-8)

Zondag 15 oktober – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: 1 Koningen 2: 1 – 12

Thema: ‘David sterft en erft.’

(David, deel 23, slot)

 1. Davids raad (1-4);
 2. Davids revanche (5-9);
 3. Davids rust (10-12).