Zondag 24 september – Morgendienst 10:00 (Startzondag)

Ds. H.K. Sok (Startzondag)

Schriftlezing: Genesis 12: 1 – 4 en Hebreeën 11: 1, 8 – 10 en 13 – 16

Thema: “Blindemannetje” en “Kamperen op aarde”

Zondag 17 september – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Genesis 30: 1 – 24

Tekst: Genesis 30: 22 – 24

Thema: Jozefs geschiedenis

 1. Zicht op God de Vader
 2. Zicht op God de Zoon
 3. Zicht op God de Heilige Geest

Zondag 17 september – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 2 Samuel 21: 1 – 14

Thema: ‘Geen uitstel van executie’

 1. de wreedheid van Saul (1-2)
 2. de wraak van de Gibeonieten (3-9)
 3. de wacht van Rizpa (10-14)

Zondag 10 september – Middagdienst 17:00 (Viering H.A. en nabetrachting)

Ds. R. de Jong (Voortzetting H.A. en nabetrachting)

Schriftlezing: Psalm 32

Thema: ‘Davids bruiloftskleed’

 1. Een belijdenis (Ps. 32: 1 – 7)
 2. Een belofte (Ps. 32: 8)

Zondag 10 september – Morgendienst 9:30 (Viering Heilig Avondmaal)

Ds. R. de Jong (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Psalm 51

Thema: ‘Davids boetekleed’

Zondag 3 september – Middagdienst 17:00

Ds. J. van Vulpen

Schriftlezing: Handelingen 7: 30 – 37 en Hebreeën 11: 23 – 27

Tekst: Hebreeën 11: 27

Thema: Als ziende de Onzienlijke

 1. Volgen van God
 2. Vertrouwen op God
 3. Vastklampen aan God

Zondag 3 september – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing Handelingen 14: 19 – 28 en Openbaring 7: 9 – 17

Tekst Handelingen 14: 22

Thema: De Opperherder

 1. moedigt aan;
 2. spoort aan;
 3. zegt aan.

Zondag 27 augustus – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 – 9 en Efeze 6: 1 – 9

Tekst: H. Cat. Zondag 39

Thema: Twee vragen bij het vijfde gebod

 1. Hoe kijk je als kind tegen je ouders aan?
 2. Hoe kijk je als ouders tegen je kind aan?

Zondag 27 augustus – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 16: 19 – 31

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: De rijke man en de arme Lazarus

 1. vóór hun sterven,
 2. ná hun sterven,
 3. maar wat zullen wij erven na ons sterven?

Zondag 20 augustus – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Mattheus 13: 1 – 9 en 18 – 23

Tekst: H. Cat. Zondag 38

Thema: Waarom ga ik naar de kerk

 1. om Gods Woord te horen;
 2. om de sacramenten te gebruiken;
 3. om God, de Heere, openlijk aan te roepen;
 4. om de armen christelijke hulp te betonen.