Zondag 24 december – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 1: 67 – 80

Thema: ‘Zacharias stilte wordt doorbroken.’

 1. Hij zingt van verlossing (67-75);
 2. Hij zingt van vergeving (76-78a);
 3. Hij zingt van verlichting (78b-80).

Zondag 17 december – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong  (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Lukas 1: 57 – 66

Thema: ‘Zacharias is met stomheid geslagen.’

(Zacharias, deel 2)

 1. Zijn zoon (13-17);
 2. Zijn zwijgen (18-25);
 3. Zijn zingen (57-66).

Zondag 17 december – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 1: 5 – 25

Thema: ‘Zacharias krijgt hoog bezoek’

(Zacharias, deel 1)

 1. Zijn zegen (5-6)
 2. Zijn zorg (7-13)

Zondag 10 december – Middagdienst 17:00 (H.A. en nabetrachting)

Ds. H.K. Sok Voortzetting Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Schriftlezing: Genesis 29: 29 tot 50: 26

Tekst: Genesis 50: 24 en 25 en Hebreeën 11: 22

Thema: Het adventsgeloof van Jozef

 1. blijkt uit zijn houding tegenover zijn broers;
 2. is gegrond op het Woord van God;
 3. blijkt uit de keuze die hij maakt.

Zondag 10 december – Morgendienst 9:30 (Heilig Avondmaal)

Ds. H.K. Sok (Viering Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6

Tekst: Jesaja 9: 5

Thema: Jezus’ namen

Zondag 3 december – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 2: 12 – 17

Thema: ‘Gods zorg voor en Gods zorg om Pergamus’

 1. Gods zwaard (12-13);
 2. Gods zorg (14-16);
 3. Gods zegen (17).

Zondag 3 december – Morgendienst 10:00 (Voorbereiding H.A.)

Ds. H.K. Sok  (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Schriftlezing: Genesis 42: 7 – 11, 19 – 21

Genesis 44: 10 – 16

Genesis 44: 30 tot 45: 5

Tekst: Genesis 45: 5

Thema: Jozef beproeft zijn broers

 

 

 

Zondag 26 november – Middagdienst 17:00 (Themadienst)

Ds. H.K. Sok (Themadienst)

Schriftlezing: Hebreeën 11: 23 – 29

Thema: Mozes’ geloof blijkt uit:

 1. wat hij weigert;
 2. wat hij kiest;
 3. wat hij ziet.

Zondag 26 november – Morgendienst 10:00 (Belijdenisdienst)

Ds. R. de Jong  (Belijdenisdienst)

Schriftlezing: Lukas 19: 1 – 10

Thema: ‘Een zoekende Zacheüs gevonden.’

 1. De belangstelling van Zacheüs (1-4);
 2. De bekering van Zacheüs (5 – 7);
 3. De belijdenis van Zacheüs (8 – 10).

Zondag 19 november – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. H.K. Sok (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Genesis 41: 37 – 56

Tekst: Genesis 41: 50 – 52

Thema: Jozef als onderkoning

 1. plotselinge hoogheid;
 2. gelovige nederigheid
 3. geschonken wijsheid.