Zondag 29 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. H.J.Th. Velema

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 1,24 – 2,4

Zondag 22 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 41: 1 – 7 en 25 – 38

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Jozef als prototype van Jezus

 1. Geest van wijsheid;
 2. Geest van raad.

Zondag 22 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Openbaring 1: 1 – 8

Thema: Preludium op Patmos

(Openbaring, deel 1)

 1. Afzender (1-2)
 2. Adres (3-4a)
 3. Aankondiging (4b-8)

Zondag 15 oktober – Middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: 1 Koningen 2: 1 – 12

Thema: ‘David sterft en erft.’

(David, deel 23, slot)

 1. Davids raad (1-4);
 2. Davids revanche (5-9);
 3. Davids rust (10-12).

Zondag 15 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. H.K Sok

Schriftlezing: Genesis 40 en Psalm 105: 16 – 20

Tekst: Genesis 40 en Psalm 105: 18 en 19

Thema: Dromen die geen bedrog zijn,

 1. de dromen van de schenker en de bakker niet;
 2. de dromen van Jozef ook niet.

Zondag 8 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 39

Tekst: Genesis 39 + H. Cat. Zondag 41

(Gij zult niet echtbreken)

Thema: De HEERE is met Jozef

 1. Voorspoedig bij Potifar;
 2. voorbeeldig bij de vrouw van Potifar;
 3. voorspoedig in de gevangenis.

Zondag 8 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: 2 Samuel 24: 1 – 16

Thema: ‘David past niet op zijn tellen’

(David, deel 22)

 1. Het volk geteld (1-10);
 2. Het volk geraakt (11-15);
 3. Het volk gered (16-25).

Zondag 1 oktober – Middagdienst 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Genesis 4: 1 – 16

Thema: ‘Kain een afschrikwekkend voorbeeld’

H. Cat. Zondag 40

 1. De wijdte van de doodslag;
 2. De wortel van de doodslag;
 3. De weg van de doodslag.

Zondag 1 oktober – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Genesis 37

Tekst: Genesis 37

Thema: Jozef en zijn broers: een haat liefde verhouding

 1. twee soorten haat;
 2. haat als de wortel van het ultieme kwaad
 3. wat is van dit lijden de baat?