Zondag 14 januari – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Johannes 1: 35 – 52

Tekst: Johannes 1: 44 – 52

Thema: De  roeping van Nathaniël 

 1. Zijn Bijbelvastheid;
 2. zijn oprechtheid;
 3. zijn gelovigheid.

 

Zondag 7 januari – Middagdienst 17:00

Ds. D. van der Wal  (Aalten)

Schriftlezing: Zacharia 3: 1 – 10

Verkondiging: De hemelse rechtszaak

 1. Vreemde aanklacht
 2. Vreemde uitspraak
 3. Vreemde vrijspraak

Zondag 7 januari – Morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 2: 36 – 40

Thema: ‘Anna, een weduwe met genade’.

 1. Hoe Anna haar man verloor (Luk. 2: 36)
 2. Hoe Anna in de tempel verblijft (Luk. 2: 37)
 3. Hoe Anna Christus verhoogt (Luk. 2: 38)

Nieuwjaarsdag 1 januari – Morgendienst 10:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Psalm 90

Tekst: Psalm 90: 12

Thema: Gelovig tellen

 1. Wat moet geteld worden?
 2. De manier van tellen.
 3. Het doel van tellen.
 4. Dat gelovig tellen moet geleerd worden.

Zondag 31 december – Middagdienst 17:00 (Oudejaarsdienst)

Ds. H.K. Sok (Oudejaarsdienst)

Schriftlezing: Romeinen 13: 8 – 14

Tekst: Romeinen 13: 11 en 12

Thema: De beslissende tijd

 1. de zaligheid is dichterbij;
 2. de nacht is vergevorderd;
 3. de oproep die daarbij klinkt.

Zondag 31 december – Morgendienst 10:00 (Dankdag)

Ds. R. de Jong  (Dankdag voor visserij, gewas en arbeid)

Schriftlezing: 1 Kon. 17: 1 – 6

Thema: ‘Gods zorg onder een gesloten hemel.’

 1. Voor onderdak (1 Kon. 17 1- 3)]
 2. Voor onderhoud (1 Kon. 17: 4- 6);
 3. Voor onderwijs (1 Kon. 17: 6).

 

Maandag 25 december – Middagdienst – 17:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 7

Thema: ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld.’

 1. De opdracht wordt vervuld (1 – 3)
 2. De dagen worden vervuld (4 – 6)
 3. De belofte wordt vervuld (7)

Maandag 25 december – Morgendienst 10:00 (Eerste Kerstdag)

Ds. H.K. Sok

Geloofsbelijdenis: H. Cat. Zondag 11 vr. en antw. 29

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20

Thema: Het wonderlijke Kerstevangelie

 1. De wonderlijke eerste hoorders.
 2. De wonderlijke boodschapper.
 3. De wonderlijke boodschap.
 4. Het wonderlijke teken.
 5. De wonderlijke liturgie.

Zondag 24 december – MIddagdienst 17:00

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Jesaja 7: 1 – 17 – Matth. 1: 18 – 25

en Matth. 28: 16 – 2

Tekst: Jesaja 7: 14, Matth 1: 23 en Matth. 28: 20

Thema: Immanuel, een naam die klinkt

 1. In de tijd van koning Achaz (Jes. 7: 14)
 2. in de tijd van de geboorte van Jezus (Matth. 1: 23)
 3. In onze tijd (Matth. 28: 20)