Zondag 31 oktober – middagdienst 17:00 uur.

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Nehemia 2

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Gebedsverhoring

  1. Wonderlijk afscheid
  2. Bijzondere aankomst
  3. Eerste actie

Zondag 31 oktober – morgendienst 10:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Markus 2: 1 – 13

Tekst: H. Cat. Zondag 11

Thema: Jezus en Jezus alleen

  1. Jezus
  2. Jezus alleen

Zondag 24 oktober – middagdienst 17:00 uur.

Ds. C.J. van den Boogert

Schriftlezingen: Exodus 34: 1- 9  en Johannes 8: 1 – 11

Thema: Jezus en de vrouw die in het midden stond.

Zondag 24 oktober – morgendienst 10:00

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Exodus 24: 1-8 en 1 Petrus 1: 1-2

Zondag 17 oktober – middagdienst 17:00 (Heilige doop)

Ds. R. de Jong (Bediening Heilige doop)

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 – 39

H.C. Zondag 10

Zondag 17 oktober – morgendienst 10:00 uur. (Bevestiging Ambtsdragers)

Ds. H.K. Sok  (Bevestiging Ambtsdragers)

Schriftlezing: Nehemia 1

Tekst: Gelezen gedeelte

Thema: Bezoek voor Nehemia

  1. Boodschap
  2. Bidden

Zondag 10 oktober – middagdienst 17:00 uur

Ds. H.K. Sok

Schriftlezing: Lukas 11: 1 – 13

Tekst: H. Cat. Zondag 9

Thema: Ik geloof in God de Vader

Daarmee belijdt een christen:

  1. Ik heb een Vader;
  2. Ik heb een almachtige Vader;
  3. Ik heb een zeer zorgzame Vader.

Zondag 10 oktober – morgendienst 10:00 uur

Ds. R. de Jong

Schriftlezing: Job 42

Zondag 3 oktober – middagdienst 17:00 uur. (Israëlzondag)

Ds. R. de Jong      (Israëlzondag)

Schriftlezing: Sefanja 3

Zondag 3 oktober – morgendienst 9:45 uur (Dankdienst)

Ds. H.K. Sok (Dankdienst i.v.m. afschaffing Coronabeperkingen)

Schriftlezing: Spreuken 23: 1 – 26

Preek: Een geschenk voor God