Zondag 13 maart – Middagdienst 17:00 (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Ds. R. de Jong  (Heilig Avondmaal en nabetrachting)

Zondag 2 januari – Middagdienst 14.30 uur

Ds. H.J.Th. Velema

Schriftlezing: 2 Kronieken 32: 7 – 23 en Psalm 46

Zondag 19 december – Middagdienst 14.30 uur!!

Ds. S.P. Roosendaal

Schriftlezing Lukas 1: 10 – 16, 26 – 45 en 67 – 75

Verkondiging: ‘Een advent met pinksterverwachting’

  1. Het plan van de Heilige Geest (vers 15)
  2. De schaduw van de Heilige Geest (vers 35)
  3. De vervulling van de Heilige Geest (vers 41 en 67