In onze gemeente zijn inmiddels meer dan 550 verschillende taken te onderscheiden, en er komen er natuurlijk steeds meer bij. Belangrijk is dat de taken verdeeld zijn over zoveel mogelijk leden. Zo kan een ieder zijn gave inzetten en hoeft het niemand teveel te doen.

De vacaturebank bestaat uit een register van gemeenteleden van 18 jaar en ouder, en wordt beheerd door de diaconie. In de vacaturebank wordt van de gemeenteleden opgenomen welke gaven zij kunnen en willen inzetten, en wordt opgenomen welke taken worden vervuld binnen de kerk. Dit kunnen dus meerdere taken per lid zijn. Belangrijk is dat dit register up-to-date blijft.

Doelstelling: het (laten) ontplooien en daarmee het benutten van de gaven die elk gemeentelid van de Heilige Geest heeft gekregen, tot opbouw van Gods gemeente. Het is van belang taken en gaven te onderscheiden. Taken moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd door mensen die daar de gaven voor hebben.

Gebruik gavenbank

Wanneer er leden worden gezocht om zich voor een bepaalde activiteit in te zetten, kan de vacaturebank worden benaderd of er mensen met een passende gave beschikbaar zijn om een taak op te pakken. Gerealiseerd moet worden dat dit nooit een dwingend systeem mag gaan worden. Veel taken worden immers nu ook al ingevuld in goed onderling overleg en afstemming.

In de huisbezoeken zal ook aandacht gegeven worden aan de gave en inzet in de gemeente.

Op het talentenformulier kunt u aangeven wat u voor de kerk zou kunnen en willen doen. Het formulier kunt u hier downloaden. Wanneer u het heeft ingevuld, kunt u het mailen naar [email protected] of afgeven aan uw wijkouderling, diaken of Piet van Urk.