Omzien naar elkaar

Sinds het ontstaan van onze Ichthus gemeente zijn er al bezoekdames actief in de gemeente. Ook doen er enkele broeders bezoeken. Degene die bezoeken doen, werken zoveel mogelijk zelfstandig en vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Omzien naar elkaar staat centraal binnen onze gemeente. De 50 gemeenteleden die de gemeentekring vormen, zijn daarin een belangrijke schakel. Het is de bedoeling dat er ongeveer 2 à 3 keer per jaar een bezoek wordt gebracht. Tiny van Eerde is contactpersoon tussen de diaconie en de gemeentekring.

Leeftijdsverhoging

Gemeenteleden die 75 jaar en ouder zijn, worden jaarlijks toegevoegd aan de lijst van te bezoeken adressen. We zitten nu in een overgangsfase, omdat met ingang van 2019 de leeftijd verhoogd is van 70 jaar naar 75 jaar. Veel gemeenteleden van 70 jaar gaven aan dat ze nog volop in het leven staan en nog geen behoefte aan bezoek hebben. Dus diegene die vorig jaar 70 jaar zijn geworden en wel prijs op bezoek stelden, worden gewoon bezocht.

Bezoeken

Via de dominee of pastoraal werker worden adressen doorgegeven aan de gemeentekring. Voor verdere vragen over bezoeken, kan men terecht bij Tiny van Eerde.

De coördinator

Tiny van Eerde

Rijswerker 8

8322 BN Urk

tel. 06-40000611

[email protected]