Sinds het ontstaan van onze Ichthus gemeente zijn de bezoekdames actief in de gemeente. De bezoekdames werken zoveel mogelijk zelfstandig, en vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Omzien naar elkaar moet centraal staan binnen onze gemeente. De zusters die de bezoekdames vormen mogen daarin een belangrijke schakel zijn. Twee zusters vormen het contact tussen de diaconie en de bezoekdames. Dit zijn Willy Kramer en Minke de Vries. Zij coördineren de ongeveer  29 bezoekdames.

De bezoekdames brengen meest  in tweetallen hun bezoeken. De coördinators verzorgen de verdeling van de adressen en zijn het aanspreekpunt van de diaconie. Zij begeleiden nieuwe bezoekdames en gaan mee naar hun eerst bezoek. De bezoekdames gaan 2 á 3 keer per jaar op bezoek bij hun adressen.

Er zijn momenteel 55 bezoekadressen van onze oudere leden (65+ en alleenstaanden).

De diaconie heeft een commissie van enkele broeders die de contacten onderhoudt met de bezoekdames. Deze commissie vergadert regelmatig met de coördinators van de bezoekdames.

Elk jaar wordt er een avond belegd door de diaconie met de bezoekdames en de bemoedigingkring waarin plaats is voor het uitwisselen van ervaringen en waar eventueel onderling kan worden overlegd over situaties vanuit de gemeente.

De coördinators

Willy Kramer
Akkers 30
0527 – 68 22 47
[email protected]

Minke de Vries
Zandplaat 14
0527 – 68 18 88
[email protected]