Het diaken zijn

De eerste diakenen komen we in de Bijbel tegen in het boek Handelingen. De diaken in dit Bijbelboek hield zich bezig met het inzamelen en verdelen van de gaven en met het eerlijk verdelen van de zogenaamde liefdemaaltijden. Hierbij wordt het wezen van het diaconaat geschetst, namelijk dienend bezig zijn in de gemeente. Een diaken werkt dan ook in de gemeente d.w.z. heeft oog voor de medemens met zijn eventuele noden. Dit houdt niet op bij onze eigen Ichthus-gemeente, maar wanneer dit in ons vermogen ligt, zullen we ook iets moeten doen in bijvoorbeeld een derde wereldland.

Iedere diaken heeft een wijk. Hij is het aanspreekpunt van de broeders en zusters uit die wijk. Als er calamiteiten zijn dan is hij bevoegd om ter plekke een bedrag voor te schieten of om dit via de penningmeester te laten betalen. Tevens is het van belang dat een wijkdiaken contact heeft met de wijkouderling, deze kan namelijk ook problemen in de wijk signaleren. Bij het geven van structurele financiële hulp wordt de hulp van de stichting Hulp en Steun ingeroepen.

De diaconie heeft haar eigen specifieke taak en verantwoordelijkheden. Daarbij speelt geheimhouding vaak een grote rol.

Beleid

Het beleid van de diaconie is vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt iedere 4 jaar aangepast en opnieuw vastgesteld. Klik hier om het gehele beleidsplan te downloaden.