Vertrouwenscommissie 

De kerkenraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld voor het behandelen van situaties met betrekking tot ongewenst of intimiderend gedrag binnen onze gemeente. De veiligheid en het welzijn van onze gemeenteleden is immers één van de belangrijkste zaken, taken en verplichtingen van de kerk. Ieder gemeentelid dat zich onaanvaardbaar behandeld voelt kan zich wenden tot de vertrouwenscommissie van de CGK Ichthus Kerk. De vertrouwenscommissie behandelt alle meldingen volledig anoniem en onafhankelijk van de kerkenraad. De vertrouwenscommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en is belast met de taak om betrokkenen te adviseren, te ondersteunen, te bemiddelen en het verrichten van nazorg. De vertrouwenscommissie bestaat uit zuster E. Hoekstra en broeder G. Meun en is te bereiken via het email-adres: [email protected] of het telefoonnummer 0622574601 (E. Hoekstra).

Registreren kerkdiensten

Vanaf 9 augustus maken we gebruik van een uitnodiging systeem voor het bezoeken van de kerkdiensten. U dient zich eenmalig te registreren om uitnodigingen te ontvangen.