Taak Financiën (TF) van de C.G.K. Ichthus Urk houdt zich bezig  met de financiële zaken  van de gemeente. TF bestaat uit een vijftal belijdende leden met ieder financiële (werk)ervaring. TF heeft als taak de financiën van de Ichthus gemeente te beheren. Te denken valt aan de het opstellen van de jaarlijkse begroting en rekening, het voeren van de financiële administratie, de zorg voor de maandelijkse incasso’s van de VVB en bouwfonds en het verwerken van giften, kerkgelden en collectes. De Penningmeester zorgt voor de correcte en tijdige betaling van de uitgaven, waar onder de salarissen van de predikanten en de koster.

Een andere taak betreft het onderhouden van contacten met de bank, verzekeraar en andere derde partijen waar contracten mee gesloten zijn. Ook het opstellen van halfjaar- en jaarrapporten van de financiële positie van de gemeente is een onderdeel van de taken van TF.

TF adviseert via het DBB de kerkenraad Algemene Zaken (KAZ)  over  financiële vragen.

Sinds kort is Taak Geven opgericht om te ondersteunen bij de zorg voor voldoende inkomsten om alle uitgaven te kunnen doen. Ze bereiden daarvoor de nodige acties voor.

Taak Financiën

Auke van Veen
Penningmeester

Auke van Veen
M: 06-25657389
E: [email protected]
E: [email protected]
Kleine Fok 55
8321 XX Urk

Johannes Koffeman
Voorzitter

Johannes Koffeman
M: 06-23110621
E: [email protected]

Wouter Kaptijn
Secretaris

Wouter Kaptijn
M: 06-29292684
E: [email protected]
Arianehof 1
8322 GG Urk

Jan de Boer
Machtiging VVB, bouwsteen en bloemen

Jan de Boer
M: 06-12546935
E: [email protected]
Kubbe 2
8322 DL Urk

Bankrekeningen
-

NL52 ABNA 0550 5675 50

NL38 RABO 0105 2449 53