Bezoekadres

Ichthuskerk

Ichthuskerk
Richel 2
8321 RX Urk

Op zondag bereikbaar via:
t: 0527 – 68 78 32
m: 0630708980

Ichthushof

Ichthushof
Richel 2
8321 RX Urk

t: 0527 – 688737

Beheerder

Robert Korf
Lacon 61
8321 SW Urk

e: koster@ichthus-urk.nl
e: Robert.Korf@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687761
m: 0630708980

CGK Ichthus

Postbus

Postbus 81
8320 AB Urk

Voorzitter

Andries de Vries
Voorzitter

e: voorzitter@ichthus-urk.nl

t: 0651027777

Predikant en pastoraat

R. de Jong
Predikant

Ds. de Jong is sinds 2020 verbonden als predikant aan onze gemeente.

e: R.dejong@ichthus-urk.nl
t: 0527-785841

H. Kramer
Pastoraal medewerker

Broeder Kramer is geboren op 29 augustus 1950 en getrouwd met Antje de Boer. Samen hebben ze vier kinderen, drie zoons en een dochter. Hij moest na jaren van werken op zee wegens gezondheidsredenen stoppen. Hij was al jong ouderling en heeft cursussen gevolgd voor pastoraat en is voor 20 uur per week aangesteld als pastoraal werker.

Pinksterbloemstraat 24
8321 XE Urk

e: Hessel.Kramer@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682699
m: 0653770487

H. de Graaf
Emeritus Predikant

Ds. de Graaf is na zijn emeritaat in 2008 op Urk komen wonen en voor 16 uur per week betrokken bij het pastoraat van onze gemeente. Hij is geboren op 5 oktober 1942 te Zutphen. Hij is getrouwd met Adri Meijwaard. Zij hebben vijf kinderen, twee dochters en drie zoons. Ds. de Graaf diende vanaf 1969 meerdere gemeenten binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Stationslaan 112 E
3841 DC Harderwijk

e: H.deGraaf@ichthus-urk.nl
t: 0341 – 753136
m: 0622031619

Scribaat

Jacob Hakvoort
Scriba

Jacob Hakvoort
Bandelier 9
8309 DB Tollebeek

e: scriba@ichthus-urk.nl
e. Jacob.Hakvoort@ichthus-urk.nl
t. 0623420741

Jan de Bruine
Scriba

Jan de Bruine
Waakhoogte 10
8322 BT Urk

e: scriba@ichthus-urk.nl
e: Jan.deBruine@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 688488

Ledenadministratie

Stefan Meun-Visser

Stefan Meun-Visser
Talud 11
8322 BS Urk

e: leden@ichthus-urk.nl
e: Stefan.Meun-Visser@ichthus-urk.nl
m: 0612509408

Dennis Rensink

Dennis Rensink
Kotter 23
8322 EK Urk

e: leden@ichthus-urk.nl
e: Dennis.Rensink@ichthus-urk.nl
m: 0612509408

Mediagroep

Wouter de Vries
Audio Visueel | website

Wouter de Vries

0639829473

Wouter.deVries@ichthus-urk.nl

Albert Meun
Audio Visueel

Albert Meun

0610354047

Albert.Meun@ichthus-urk.nl

Hendricus Kramer
Voorzitter | Website en Techniek

Hendricus Kramer

e: Hendricus.Kramer@ichthus-urk.nl

Arjan Jansen
2e voorzitter | Geluid

Arjan Jansen
Noorderpalen 70
8321 CP Urk

e: Arjan.Jansen@ichthus-urk.nl
m: 0651472367

Hans van Eunen
Geluid

Hans van Eunen
Sperwer 13
8309 GG Tollebeek

e: Hans.vanEunen@ichthus-urk.nl
m: 0652675337

Dirk Visser
Geluid

Dirk Visser
Gammels 23
8321 SG Urk

e: Dirk.Visser@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 690714
m: 0650462010

Klaas Hoekstra
Geluid

Klaas Hoekstra
Noorderpalen 47
8321 CX Urk

e: Klaas.Hoekstra@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 683606
m: 0626925330

Kerkblad

Jan de Boer
Machtiging kerkblad

Jan de Boer
Kubbe 2
8322 DL Urk

e: jandeboer86@hotmail.com
m: 0612546935

Jacqueline Visscher
Redactie

Jacqueline Visscher
Toppad 21
8321 CS  Urk

e: kerkblad@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687090

Voorbede en dankzegging

Jan Hakvoort

Jan Hakvoort
Harderbank 24
8321 RP Urk

e: jan@hqs.nu
t: 0527 – 684964
m: 0646142494

Nieuwsbrief

Jan Bakker
Nieuwsbrief

Jan Bakker
Wijk 7 – 71
8321 TB Urk

e: nieuwsbrief@ichthus-urk.nl
e: Jan.Bakker@ichthus-urk.nl
m: 0643941043

Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB)

Jaap Bakker
Secretaris DBB
Cornelis Kramer
Voorzitter DBB

Cornelis Kramer

e: cornelis.kramer@ichthus-urk.nl
t. 0624503490

Financiën

Auke van Veen
Adminstratie

Auke van Veen
M: 06-25657389
E: auke.vanveen@ichthus-urk.nl
Kleine Fok 55
8321 XX Urk

Johannes Koffeman
Voorzitter

Johannes Koffeman (Voorzitter)
M: 06-23110621
E: Johannes.Koffeman@ichthus-urk.nl

Wouter Kaptijn
Secretaris

Wouter Kaptijn (Secretaris)
M: 06-29292684
E: wouter.kaptijn@ichthus-urk.nl
Arianehof 1
8322 GG Urk

Jan de Boer
Machtiging VVB, bouwsteen en bloemen

Jan de Boer
Kubbe 2
8322 DL Urk

e: jandeboer86@hotmail.com
m: 0612546935

Bankrekeningen
-

NL52 ABNA 0550 5675 50

Jan Ras
Penningmeester

Jan Ras
Kamperzand 9
8321 PD Urk

e: penningmeester@ichthus-urk.nl
e: Jan.Ras@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682926

Kerktelefoon en CD opnames

Sjoerd Pasterkamp

Sjoerd Pasterkamp
Rotholm 69
8321 DJ Urk

e: Sjoerd.Pasterkamp@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 684740
m: 0681774926

Diaconie

Paul Ringelberg
Sectie 1/Voorzitter diaconie
Steven van den Berg
Sectie 1

Steven van den Berg

E Steven.vandenBerg@ichthus-urk.nl

 

Wilbert Korf
Sectie 2

WIlbert Korf

E Wilbert.Korf@ichthus-urk.nl

 

 

Tiemen van Eerde
Sectie 2

Tiemen van Eerde

E Tiemen.vanEerde@ichthus-urk.nl

 

 

Jan de Boer
Sectie 3

Jan de Boer

E jan.deboer1@ichthus-urk.nl

 

 

Wouter Hakvoort
Sectie 3

Wouter Hakvoort

E wouter.hakvoort@ichthus-urk.nl

 

Tjeerd de Boer
Sectie 4

Tjeerd de Boer

E tjeerd.deboer@ichthus-urk.nl

 

 

Willem Kramer
Sectie 4

Willem Kramer

E Willem.Kramer@ichthus-urk.nl

 

 

Dirk Jan Ras
Sectie 5

Dirk Jan Ras

E DirkJan.Ras@ichthus-urk.nl

 

 

Peter Kramer
Sectie 5

Peter Kramer

E Peter.Kramer@ichthus-urk.nl

 

 

Meindert Kramer
Sectie 6

Meindert Kramer

E Meindert.Kramer@ichthus-urk.nl

 

 

Hendrik van den Berg
Sectie 6

Hendrik van den Berg

E hendrik.vandenberg@ichthus-urk.nl

 

 

Jeugdouderlingen

Tiemen Ras
Sectie 4

e: Tiemen.Ras@ichthus-urk.nl
m: 0610656324

Kees Meun
Sectie 3

e: Kees.Meun@ichthus-urk.nl
m: 0654638629

Teun de Boer
Sectie 2

e: Teun.deBoer@ichthus-urk.nl
m: 0613211143

Iede de Ridder
Sectie 1

e: Iede.deRidder@ichthus-urk.nl
m: 0625083820

Paulus van Slooten
Sectie 5
Maarten ten Napel
Sectie 6