CGK Ichthus

Een jonge gemeente die met het evangelie van Christus de mensen wil dienen in onze samenleving.

Missie

Onze gemeente wil midden in de samenleving, een licht en een zout zijn. Een licht om te wijzen naar Jezus Christus als de enige Verlosser van zondaren. Een zout om het verschil te maken in een harde en kille samenleving. Dat willen we doen door om te zien naar mensen die dat nodig hebben. We willen richting geven aan kinderen en ouders en een open deur zijn voor wie wil binnen komen.

Identiteit

We zijn als Ichthus gemeente lid van de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland. Bij onze gemeente staat de Heere Jezus en zijn verlossend werk voor zondaren centraal.De Bijbel is voor ons het Woord van God en richtsnoer voor ons leven. We willen Zijn grote naam niet alleen prijzen in de eredienst maar ook door in de samenleving te laten zien wie Hij voor mensen wil zijn.