Trouwplannen? PrePair is beter dan Repair

Van 23 – 24 maart organiseren wij een weekend voor stellen die zich optimaal willen voorbereiden op hun huwelijk. Je krijgt van ons een goed programma met boeiende lezingen en leuke werkvormen om samen in gesprek te gaan. Een greep uit de thema’s:

 • Elkaar beter begrijpen
 • Wij hebben nooit ruzie
 • Uit welk nest kom jij?
 • (H)eerlijk! Seks

Meer informatie en aanmelden: www.prepairweekend.nl.

Projectkoor Deum Fidentes zoekt projectzangers en zangeressen

Heb je er nog over nagedacht? We bedoelen jou, die zanger of zangeres die misschien wel met ons mee wil zingen. Ons lijkt het in ieder geval heel leuk als je mee wilt doen! We reperteren elke woensdagavond van D.V. 13 februari tot en met 3 april, aansluitend vind er een concert plaats op zaterdag 6 april. We hopen een divers aanbod van muziek uit te voeren met onder andere deze muziek stukken: If ye love me van L. Moree, O haupt voll blut und wunden van J.S. Bach, De weg weer vrij van Marco den Toom. We zingen natuurlijk nog veel meer stukken! Ben je in de leeftijd van 15-45 jaar en denk je dat je zangtalent hebt? Je bent van harte welkom! Op de eerste repetitieavond zal door onze dirigent gegeken worden bij welke partij je het beste kan zingen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar  [email protected] of via een berichtje via onze facebook. Je kan je opgeven tot en met D.V. 2 februari, en de kosten zijn €47,50 p.p. inclusief bladmuziek. Kunnen we alvast een map voor je klaar maken?

Week van gebed

Zaterdag 20 januari start de week van gebed op Urk. Dit jaar mogen we deze week met 9 plaatselijke gemeenten organiseren. Wat een zegen!

De avonden starten steeds om half 8 en zijn om 8 uur weer afgelopen. Dit om het toegankelijk te maken, om meerdere avonden te bezoeken. Elkaar in eenheid als zusters en broeders te ontmoeten rondom het gezamenlijke gebed. Zien we u en jou deze week ook?

Vragen wijkcontactgroep September 2018

Naar aanleiding van 1 Cor. 11 : 23 – 29.

 1. Vers 26, “Verkondig de dood des Heeren” of

“dan bent u bezig  de dood des Heeren te verkondigen.”

Het eerste is een liefdesbevel, een opdracht.

Het tweede is het doen van een belijdenis, steeds weer.

Opdracht en belijdenis. Hoe ervaart u dat?

 

 1. De dood van de Heere, de almachtige Kurios, Gebieder en Eigenaar.

Wat vind u het onbegrijpelijke hierin en tegelijk het aanbiddelijke?

 

 1. Iemand zei: Heilig Avondmaal vieren is de drie stukken beleven: ellende, verlossing en dankbaarheid. Kunt u uitleggen hoe dat dan is? Hoe ervaar je dat persoonlijk?

 

 1. De dood van de Heere verkondigen. Waarom is dat steeds weer nodig voor ons? Wat wil de Heere bij ons aanwakkeren op de pelgrimsreis?

Lees: Openbaring 22 : 17, 18 en 20.

Hoe beleeft u dat?

 

 1. De dood van de Heere verkondigen: Leg eens uit hoe we daarin mogen zien: het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest.

 

 1. Voor wie is eigenlijk het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Lees H. Cat. vr en antw. 81. Hoe beleeft u dat, zowel vóór, als tijdens en na het Heilig Avondmaal?

 

 1. Wat is volgens u op onwaardige wijze het Avondmaal vieren?

Kun je dat altijd aan de buitenkant zien?

Hoe maakte God Zijn ongenoegen daarover kenbaar in de gemeente van Korinthe? Vers 29 en 30 bv.

 

 1. De dood van de Heere verkondigen is ook belijden: Ik ben met Christus gekruisigd, om door en voor Hem te leven. zie Galaten 2 : 20.

En ook Galaten 6 : 14, door Hem is de wereld voor mij gekruisigd, en ben ik voor de wereld gekruisigd.

Wat betekent dat volgens u  voor ons gaan en staan in deze wereld? Leg eens uit: wel IN, MAAR NIET VAN DE WERELD. Wat is daarbij onze dagelijkse strijd?

 1. Wij hebben een Woord voor de wereld. Hoe kunnen we dat thuis, op ons werk enz. handen en voeten geven?

 

 1. Kunt u oorzaken noemen, waardoor er in vele gemeenten van ons land een Avondmaalsmijding is ontstaan?

 

 1. Is iemand die geloofsbelijdenis heeft gedaan, dan ook VERPLICHT om aan het Avondmaal deel te nemen? Als er bij iemand schroom is, hoe zou u daarmee omgaan?

 

 1. Wat denkt u van een Avondmaalsbediening aan een ziekbed?

Vragen wijkcontactgroep juni 2018

Vragen voor de wijkcontactgroepen, ten aanzien van het Heilig Avondmaal.

 

 1. “Ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt”, Matt. 8 : 8.
 2. Vindt u dat dit een teken van geloof is? Hoe dan?
 3. Hoe beleeft u dat voor uzelf?
 4. Wat zou u zeggen tegen iemand die dit zo ervaart en daarom niet aan het
 5. Avondmaal durft?

 

 1. Zie Galaten 2 : 16 en 3 : 11.

Waarom is Paulus daar zo scherp in, dat niemand gerechtvaardigd wordt uit

de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Christus?

 

 1. Waarom zouden we nog goede werken moeten doen, als we er de

zaligheid, of een stukje daarvan, toch niet mee kunnen verdienen?

Zie bv. Zondag 24.

 

 1. Als Christus in ons leeft, Galaten 2 : 20, is dat dan een makkelijk leven of

niet?  A. Ja, want—

 1. Nee, want—

Kunt u voorbeelden noemen in uw eigen leven?

 

 1. Hoe komt het dat Paulus al dieper verwonderd wordt over de liefde en

overgave van Christus?

Geldt dat voor ons nog zo?

Wanneer wel? Wanneer niet?

 

 1. “Ik leef netjes en geef ieder het zijne, en dan komt het wel goed”.

Wat zou u dan zeggen?

 

7.De vier kenmerken van de Christelijke gemeente, Hand. 2 : 42.

 1. Hoe ervaart u dat in onze gemeente?
 2. “Een geestelijk mens is een trouw kerkelijk mens ( ook in de diensten).”

Vindt u dat ook? Zie bv. Hebr. 10 : 23 – 25, en H. Cat. Zondag 38.

Liggen er wat dit betreft bij ons en anderen ook gevaren op de loer?

Wat kunnen we daar tegen doen?

 1. Hebben alle broeders en alle zusters, wat de vier kenmerken betreft, een

taak in de gemeente, of moet de kerkenraad dit doen?

Gebedsnacht voor de vervolgde kerk

WERELDWIJD WORDEN MILJOENEN CHRISTENEN VERVOLGD. ZE GELOVEN IN DE HERE JEZUS. ZE VRAGEN KEER OP KEER OM GEBED. OM DAARAAN GEHOOR TE GEVEN HOUD OPENDOORS JAARLIJKS EEN NACHT VAN GEBED OP DIVERSE LOCATIES IN NEDERLAND EN BELGIË. MET OPZET IN DE AVOND EN NACHT ,OMDAT JUIST DAN VEEL VERVOLGDE CHRISTENEN HET EXTRA ZWAAR HEBBEN. WILT U DEZE AVOND EN NACHT NAAST HEN GAAN STAAN MET U GEBED.

JUMMAI UIT NIGERIA NA EEN AANVAL OP HAAR DORP. ELKE DAG ZIJN WIJ BANG DAT WE OPNIEUW WORDEN AANGEVALLEN. IEDERE MORGEN DANK IK GOD OPNIEUW VOOR ZIJN BESCHERMING. ALS CHRISTENEN MAKEN WE DEEL UIT VAN HETZELFDE LICHAAM. BIDT U MEE VOOR UW BROERS EN ZUSSEN, ZOALS JUMMAI. DEZE NACHT STAAN CHRISTENEN CENTRAAL UIT ONDER MEER NIGERIA, ERITREA, DE MOSLIMWERELD, CENTRAAL-AZIË, PAKISTAN, INDONESIË, VIETNAM, KAMEROEN, INDIA EN DE CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK.

KOM NAAR DE NACHT VAN GEBED VOOR DE VERVOLGDE KERK. VRIJDAG 1 OP 2 JUNI AANVANG 20-UUR TOT 03-UUR 30.

LOCATIE KERKELIJKCETRUM DE POORT LANGE DAM 52

U KUNT ER OOK VOOR KIEZEN OM EEN DEEL VAN DE AVOND OF NACHT MEE TE BIDDEN. U BEN ALTIJD WELKOM. TIJDENS DE AVOND EN NACHT HOREN WE VERHALEN VAN VERVOLGDE CHRISTENEN EN ZIEN WIJ BEELDEN VIA EEN VIDEO FRAGMENT OVER HUN OMSTANDIGHEDEN EN WILLEN WE HEN ONDERSTEUNEN MET GEBED.

THEMA VAN DE GEBEDSNACHT IK ZAL ER ZIJN

ZAAL OPEN 19-UUR 30 20-UUR WELKOM GEBED UITLEG

EERSTE GEBEDSBLOK

20-UUR 30- GEBED VOOR NIGERIA- HENK BAKKER

21-UUT 10- CENTRAALAZIE- JAN KOFFEMAN

TWEEDE GEBEDSBLOK

21-UUR 50 ERIRITRA – KEES KAPITEIN

22-UUR 20 INDONESIE – PIETER V EERDE

DERDE GEBEDSBLOK

23-UUR20 INDIA – RAGNAR DUNNEWOLD

00-UUR -00-45 – KAMEROEN – EVERT BOS

VIERDE GEBEDSBLOK

01-UUR GEBED VOOR VIETNAM-SJOERD KOFFEMAN

02-UUR 50 CENTRAALAFRIKAANSE REP. AMMI-KOF.

VIJFDE GEBEDSBLOK

02-UUR 10 BACK TO JERUZALEM – KRIJN DE JONG

02-UUR 40 PAKISTAN -HESSEL

AFSLUITING

Bingo Young Moldavië

Het is alweer een tijdje geleden dat we onze bingo gehouden hebben. We hebben toen alvast verteld dat we er nog eentje gingen houden. De reden daarvoor is dat we dit jaar met 3 groepen naar Moldavië gaan in plaats van met twee. Iedereen wilde zich graag inzetten voor de bingo, en dat heeft de mogelijkheid geboden om vrijdag 1 juni weer een spannende bingo te organiseren. Er zijn weer hele mooie prijzen te winnen, hiervan zullen we u op de hoogte houden via onze facebookpagina en de nieuwsbrief. Maar het is zekerde moeite waard!

Bij deze nodigen we u dan ook allemaal uit om vrijdag 1 juni naar de Ichthsuhof te komen. We beginnen om 20:00 uur en de zaal gaat om 19:30 uur open. Tot dan!

Op reis naar het beloofde land!

Tijdens de afgelopen themadienst preekte ds. Droger over Israël, Gods eerste liefde. Hij legde heel mooi de verbinding uit tussen ons en het verbondsvolk. Dit is ook de basis van de reizen die wij met groepen naar Israël maken. Net zoals in de reizen naar Moldavië zien we bijzondere dingen gebeuren. Daarom zijn we hier verder mee gegaan en hebben we ‘time out travel’ opgericht. Meer informatie hierover vindt je op onze website: www.timeouttravel.nl.

We willen iedereen de kans bieden om een goed georganiseerde, ontdekkende en leuke reis te maken naar Israël, die bovenal ook nog betaalbaar is.

We hebben inmiddels een aantal groepsreizen achter de rug en we mogen terugkijken op geweldige reizen waarin we veel meegemaakt, gezien en geleerd hebben en waarover de groepen razend enthousiast zijn. Een aantal reacties vindt je op onze site. Israël bezoeken is een levenservaring en het helpt je de bijbel nog beter te begrijpen op een uitdagende manier.

Omdat we regelmatig vragen krijgen vanuit de gemeente hebben we twee momenten gepland om samen op reis te gaan naar het beloofde land, we willen jou uitdagen om met ons mee te gaan.

Begin februari 2019:

Voor de leeftijdscategorie van 18-39 jaar. Een 9 daagse reis waarbij de groep mee kan denken over een gedeelte van de invulling.

Een all-in reis waarbij tickets, accommodatie en alle gidsen, excursie, activiteiten en maaltijden inbegrepen zijn voor € 999,- met een groep van maximaal 15 personen.

Eind maart 2019:

Voor de leeftijdscategorie van 40 jaar en ouder. Een 9 daagse reis waarbij de groep mee kan denken over een gedeelte van de invulling.

Een all-in reis waarbij tickets, accommodatie en alle gidsen, excursie, activiteiten en maaltijden inbegrepen zijn voor € 1250,- met een groep van maximaal 15 personen.

 

Naast deze groepsreizen is het ook goed mogelijk een reis op maat te maken door een eigen groep te vormen!

Denk bijvoorbeeld aan familie, bijbelstudiegroep, gespreksgroep, vrienden of een ander verband. Dan zijn er mogelijkheden zowel in 2018 als in 2019.

 

Aanmelden kan via onze website, mail of bij ons persoonlijk. Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je dit jaar nog op reis? Neem gerust contact met ons op!

Vriendelijke groet,

Andre de Vries, Andries de Vries en Nelleke Kramer

Vragen wijkcontactgroep

Vragen wijkcontactgroep over Jesaja 40:1-11

 1. Vind u het gewoon dat God in vers 1 tegen Juda zegt: Ik ben uw God en jullie Zijn mijn volk?Waarom wel/niet? Hoe beleeft u/jij dit zelf?
 2. In sommige kerkelijke kringen zeggen ze wel eens: de dominee moet preken naar het hart van Jeruzalem? Weet u wat men dan bedoelt? Wat betekent de uitspraak ‘spreek naar het hart van Jeruzalem’ hier volgens u/jou?
 3. Hoe komt het dat men dit gedeelte vervuld ziet worden in de komst van Jezus met kerst? Een tip: kijk onder vers 11 eens naar detekstverwijzingen
 4. Heeft vers 8 u iets te zeggen nu we als kerk in 2018 misschien wel zonder predikant komen te zitten en wat voor predikant we moeten zoeken?
 5. Vers 11 wordt wel gebruikt als een kind jong sterft. Hebt u een idee waarom? Welk beeld geeft God hier van zichzelf?