COVID-19 update 21-01-2021

Urk, 21-01-2021

Geliefde broeders en zusters,

We hebben helaas nog steeds flink te maken met het coronavirus. En ook al is het zo dat momenteel in Nederland de cijfers gelukkig weer enigszins de goede kant opgaan, inmiddels hebben we te maken met een veel besmettelijker variant, als je al kunt spreken van slechts ‘een variant’.

Het is voor de kerkenraad niet eenvoudig om met betrekking tot het gemeentelijk functioneren, waaronder vooral de zondagse diensten, goede keuzes te maken in deze tijd. Ook al omdat we ermee te maken hebben dat bijna elk afzonderlijk gemeentelid hierover wel een mening heeft. Meningen die uiteenlopen van ‘het virus bestaat niet eens’ tot ‘het virus is nog veel gevaarlijker dan gedacht wordt’. Het positieve hierbij is dat er een gemeenschappelijke factor is, namelijk dat we hoofd voor hoofd graag zouden zien dat we als gemeente weer ‘normaal’ kunnen functioneren en dat we in ieder geval ’s zondags weer naar de kerk kunnen gaan. Ondertussen wordt de kerkenraad er wel toe geroepen om in deze tijd toch keuzes te maken. De verantwoordelijkheid die de kerkenraad daarbij voelt is een zware last.

Op de tafel van de kerkenraad lag ook weer een brief van onze burgemeester die ertoe oproept om ons aan de richtlijnen te houden. Hij noemt daarbij het treffen van hygiënemaatregelen, het dragen van mondmaskers en in achtnemen van de 1,5 meter afstand voor meerderjarigen. Daarnaast noemt hij ook nog de richtlijnen en adviezen inzake de beperking van het aantal kerkgangers.

Dit alles in ogenschouw nemend heeft de kerkenraad gemeend te moeten/mogen besluiten om voorlopig nog te blijven bij een bezoekersaantal van 30 per kerkdienst. Ook is besloten dat we blijven zingen, al is het wellicht wel verstandig om het aantal te zingen verzen enigszins te beperken. Daarnaast zit er niet anders op dan ook het verenigingsleven en de catechese nog niet weer op de normale manier in te vullen. Gelukkig worden de catechisaties op een aangepaste wijze weer gegeven. En u begrijpt, zodra er weer meer ruimte komt, zal dit ook direct gevolgen hebben binnen onze gemeente.

Broeders en zusters, de kerkenraad verzoekt u dringend deze besluiten te respecteren, ook al zou u in uw hart iets anders willen besluiten. Maak het de kerkenraad a.u.b. niet nog moeilijker door allerlei dingen te gaan roepen. Hierboven staat: De kerkenraad heeft ‘gemeend te moeten besluiten’, maar wees ervan overtuigd dat dit met pijn in het hart gebeurd is. Ondertussen geloven we, vertrouwend op de Heere, dat er andere tijden zullen aanbreken. In deze laatste woorden zit hoe dan ook een diepe kern van waarheid. Paulus heeft het er in Filippenzen 1 over dat het beste nog komt. Het is voor ieder zaak om hem dat na te kunnen zeggen.

Met hartelijke broedergroet

Uw kerkenraad.

COVID-19 update 17-12-2020

Geliefde broeders en zusters,

Met groot verdriet heeft het klein overleg, samen met de sectievoorzitters, voorzitter van het DBB en de voorzitter van de diaconie (het zogenaamde ‘covid-crisisteam’), en in samenspraak met de koster van onze gemeente, het zeer pijnlijke besluit genomen om wat betreft het bezoekersaantal in de erediensten af te schalen naar dertig kerkgangers per dienst, exclusief een gedeelte van de kerkenraad, de kosters, de organist en de mensen van de techniek. Dit duurt in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021.

Dit uiteraard naar aanleiding van de ‘harde lockdown’ die afgelopen maandag werd afgekondigd door onze overheid en mede ook op grond van een schrijven van het Landelijk Kerkelijk Bureau van onze kerken.

Zoals boven al aangegeven, werd deze beslissing met pijn in het hart genomen. Ons gevoel en ons verlangen zeiden heel andere dingen dan ons verstand. Toch lieten we in dezen ons verstand prevaleren, ook omdat we het onverantwoord vinden om als kerkelijke gemeente bij een landelijke harde lockdown een totaal andere koers te varen dan ons én door de overheid, én vanuit onze eigen kerken is voorgehouden.

We zien, vermoedelijk, allen wel in dat een landelijke harde lockdown absoluut noodzakelijk is om de op dit moment zeer verontrustende gevolgen van covid-19 weer in te dammen. En dan is het niet verstandig – zelfs niet christelijk denken wij – om ons anders te gedragen dan wordt aangeraden, ook al is mogelijk niet iedereen direct overtuigd van het effect van de afschaling waartoe besloten werd.

Laten we elkaar bemoedigen en bidden of de middelen die worden ingezet mogen worden gezegend. Verder roepen wij een ieder op te bidden voor onze overheid in deze donkere tijden. We mogen toch  vooral in deze tijd gedenken dat het Licht in de wereld is gekomen en dat mag onze troost zijn in deze duisternis.

Met broedergroet,

Het covid-crisisteam

CGK Ichthus Urk

Kerstpuddingactie

VERKOPERS GEZOCHT

Normaal liggen de formulieren in de kerk, en op de bazar. Dit jaar kan dat helaas niet door COVID. Tevens komen er minder bezoekers in de kerk en dus kunnen we niet iedereen bereiken. Daarom dat we verkopers zoeken die de puddingen willen verkopen. Met elkaar de schouders eronder voor onze gemeente. Hieronder vind u de link naar het bestelformulier.

Het is de bedoeling dat u/jij de bestellingen verzameld en alles in 1x inlevert. Iedereen die bij u/jou besteld haalt zelf zijn/haar bestelling op.

Als dank voor uw inzet krijgt u van ons een gratis pudding.

Formulier: Kerstpuddingactie 2020

COVID-19 update 17-10-2020

Broeders en zusters,

Zoals jullie misschien vernomen hebben in de media zijn de corona-maatregelen verder aangescherpt. We hebben als kerkenraad daarom besloten om de bezoekersaantallen nog verder terug te brengen. Ook wordt op dit moment de mogelijkheid tot voorzang onderzocht en de mogelijke mondkapjesplicht bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw. Wij vinden het als kerkenraad belangrijk dat onze zondagse erediensten doorgang vinden, hetzij helaas met minimale bezetting. Helaas blijven alleen genodigden via het kerktijd.nl systeem welkom. Gelukkig worden binnen de gemeente allerlei initiatieven opgezet om het onderlinge “GemeenteZijnGemeente” gevoel gestalte te blijven geven. We leven in een moeilijke tijd, waarin veel van ons wordt gevraagd, maar laten wij opzien naar onze Trooster en omzien naar elkaar.

Uw en jullie kerkenraad

Annulering bevestigingsdienst 10 oktober

Annulering bevestigingsdienst 10 oktober


Broeders en zusters,


Waarschijnlijk heeft u maandag in de media het bericht vernomen dat het aantal personen in de kerkelijke bijeenkomsten is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Gisteravond heeft Kerkenraad Algemene Zaken doen besluiten om geen grenzen op te zoeken en zal de bevestigingsdienst van zaterdag 10 oktober a.s. geen doorgang vinden. We betreuren dit voor een ieder, maar bovenal voor ds. H.K. Sok en zijn familie. De bevestiging- en intrededienst zullen nu plaatsvinden op D.V. zondag 11 oktober, waarbij de bevestigingsdienst in de morgendienst zal plaatsvinden en de intrededienst in de middagdienst. Tijdens deze diensten zullen alleen enkele familieleden van ds. H.K. Sok aanwezig zijn en worden gemeenteleden genodigd via het kerktijd.nl systeem. Verder zijn de beide diensten te volgen via kerkomroep of onze livestream via Youtube.

Laten we in deze moeilijke omstandigheden bidden om wijsheid en geduld.

Uw kerkenraad

Update crèche

Vanaf zondag 6 september begint de crèche weer.

Er is dan zowel in de ochtend als in de middag crèche.

Dit is om zo alle jonge gezinnen de gelegenheid te geven om met z’n allen te kunnen komen.

Regels voor de crèche zijn:

· Voor kinderen tot 5 jaar.

· NIET tijdens de dienst eruit.

· 1 ouder per kind voor het brengen.

· Naam en adres van uw kind achterlaten

· Na de tijd wachten de ouders buiten bij de hoofdingang.

· De leiding brengt de kinderen buiten.

Goedendag/avond

Wij als leiding van de crèche zijn in overleg gegaan om een oplossing te bedenken om de crèche weer op te starten en om zo de jonge gezinnen de gelegenheid te geven om samen naar de kerk te kunnen gaan.

Het is de bedoeling om in beide diensten, dus zowel in de ochtend als in de middag, crèche te doen.

Om ophopingen te voorkomen is het de bedoeling om eerst alle kerkgangers de kerk uit te laten gaan, dus ook de ouders van de kinderen, en als de kerk leeg is gaat de leiding van de groep met de kinderen naar buiten zodat ze met hun ouders mee kunnen.

Voor de dienst staat er iemand van de leiding voor de deur en die vangt de kinderen op.

Zo hoeven de ouders niet de crèche in te lopen en gebeurt alles met gepaste afstand.

Om geloop en ergenisen tijdens de dienst te voorkomen is het de bedoeling om kinderen tot 5 jaar voor de dienst in de crèche te brengen. Oudere kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen gewoon mee naar de kerk en er niet uit tijdens de preek.

We houden de crèche in de crechezaal en de zaal daarnaast voor de kinderen die willen kleuren en of knutselen. Zo kan de nooddeur open en het dak raam in de crèche dus is er voldoende ventilatie.

We vragen de ouders om naam en adres op te schrijven voor het geval dat… (wat we niet hopen natuurlijk).

We hopen zo voldoende info te hebben gegeven en zo de crèche weer op te kunnen starten.

Mvg

Nellie van veen

Leiding van de creche

Bezoekrooster kerkdiensten

Laatst bijgewerkt op: 29-08-2020

We testen een inschrijfsysteem voor de diensten na 9 augustus.

update: U zich vanaf nu inschrijven voor de diensten na 9 augustus via onze speciale registratie pagina: https://www.ichthus-urk.nl/registreren-kerkdiensten/

Heeft u vragen over uw inschrijving? Heeft u een uitnodiging geaccepteerd, maar zijn er dringende omstandigheden waardoor u niet meer kunt komen? Laat het ons dan weten. Bel de koster of stuur een e-mail naar [email protected]

Update Coronavirus (COVID-19) 23-05-2020

Gelukkig komt er binnenkort verandering betreffende de zondagse kerkdiensten. Onze broeders koster Robert Korf en gastheer Piet van Urk hebben aangeboden om met een goede verdeling te komen als wij straks op zondag 5 juli weer met honderd broeders en zusters de diensten mogen bezoeken. Een hele puzzel om het iedereen hierin naar de zin te maken, denk ik. Het houdt bovendien in dat het merendeel van onze gemeente en kerkenraad met elkaar blijft verbonden via ons Youtubekanaal.

De komende week horen wij van beide broeders hoe de verdeling per wijk eruit komt te zien en hopen natuurlijk dit spoedig aan u bekend te maken.

Ook mag er per 1 juni weer op kleine schaal vergaderd worden door de secties. Ook kijken we naar de mogelijkheid om de voltallige kerkenraad bij elkaar te krijgen op korte termijn. We houden hier natuurlijk de regels van het RVIM strikt in de gaten.

Wat van u als gemeente wordt gevraagd is geduld in dezen. Het vraagt heel veel tijd en geduld voordat wij weer als hele gemeente bij elkaar mogen komen. Tot die tijd staan wij als kerkenraad natuurlijk open voor al uw vragen. Schroom niet om te bellen met uw wijkpredikanten en of wijkouderlingen.

Met broederlijke groet,

Andries de Vries