COVID-19 update 13-01-2022

Geliefde broeders en zusters,
Voor aanstaande zondag gaan we terug naar twee diensten per zondag. De belangrijkste reden voor deze wijziging is het gebruik van het kerkgebouw door de zondagschool. Hierdoor kan de extra middagdienst geen doorgang meer vinden.
We blijven nog steeds nodigen op achternaam. De indeling voor de komende zondag is hieronder te vinden:

Zondag 16 januari
10:00 uur: K + L + M + N + O + P
17:00 uur: Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg, kunnen even een berichtje doen naar onze koster en in overleg een ander moment afspreken.
Volgende week zal het crisisteam weer bijeenkomen en de nieuwste overheidsmaatregelen bespreken. Na deze bijeenkomst zullen we de gemeente weer op de hoogte brengen hoe we verder zullen gaan.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

COVID-19 update 05-01-2022

Geliefde broeders en zusters,

Voor aanstaande zondag blijven we de huidige aanpak hanteren, waarbij we iedereen de gelegenheid bieden om één keer fysiek naar de kerk te kunnen komen. De indeling voor de komende zondag is hieronder te vinden:

INDELING ZONDAG 9 JANUARI
10:00 uur Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z
14:30 uur A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
17:00 uur K + L + M + N + O + P

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg, kunnen even een berichtje doen naar onze koster en in overleg een ander moment afspreken.
Op zondag 9 januari is er helaas geen zondagsschool i.v.m. de huur van de Harmpje Visserschool. We hopen dat dit 16 januari wel weer mogelijk is. Volgende week woensdag zal Kerkenraad Algemene Zaken zich beraden over de verdere aanpak en indeling van de diensten voor de komende weken.
We hopen op uw begrip in deze en roepen u op om te bidden voor betere tijden, waarbij deze schema’s niet meer nodig zijn. We bidden uw Gods nabijheid toe en mochten er vragen zijn dan hopen we dat u de weg via uw wijkouderling weet te vinden.

Een hartelijke groet,

Uw kerkenraad

COVID-19 update 15-12-2021

laatste update: 18-12-2021

Geliefde broeders en zusters,

Vanavond is het crisisteam bijeengeweest en heeft besloten dat ieder gemeentelid in de gelegenheid wordt gesteld om éénmaal per zondag naar de kerk te kunnen gaan tijdens de feestdagen. Er is daarom besloten om een extra dienst houden om 14:30 uur. De reguliere diensten van 10:00 uur en 17:00 uur worden hierbij alleen uitgezonden via de livestream. Hieronder kunt u het overzicht vinden van de indeling op de eerste letter van de achternaam.

INDELING DIENSTEN
Achternaam Zondag 19 december
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 10:00 Ds. S.P. Roosendaal
K + L + M + N + O + P 14:30 uur Ds. S.P. Roosendaal
Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 17:00 uur (Heilige Doop) Ds. R. de Jong

Achternaam Zaterdag 25 december (1e kerstdag)
Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 10:00 uur (Gezinsdienst)
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 14:30 uur (Gezinsdienst)
K + L + M + N + O + P 17:00 uur (Gezinsdienst)


Achternaam Zondag 26 december (2e kerstdag)
K + L + M + N + O + P 10:00 uur
Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 15:00 uur ( let op! gewijzigde aanvangstijd)
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 17:00 uur

Achternaam Vrijdag 31 december (Dankdag)
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 10:00 uur
K + L + M + N + O + P 14:30 uur
Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 17:00 uur (oudejaarsdienst)\


Achternaam Zaterdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 10:00 uur

Achternaam Zondag 2 januari
K + L + M + N + O + P 10:00 uur
Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 14:30 uur
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 17:00 uur

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Wanneer de huidige overheidsmaatregelen worden aangescherpt, kan het zijn dan we weer moeten afwijken van het bovenstaande schema en daarvan zullen we u dan op de hoogte brengen. Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg,
kunnen even een berichtje doen naar onze koster en in overleg een ander moment afspreken.
Uw gebed blijft nodig voor de kerken en overheid om wijsheid in het maken van deze moeilijke beslissingen.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Bonnen inzameling

Geachte broeders en zusters,

We leven in een bijzondere tijd, tussen hoop, eenzaamheid en verdriet.
Ook aan het einde van dit jaar willen wij als diaconie weer extra stilstaan en denken aan de mensen die een extra bemoediging kunnen gebruiken.
Voorgaande jaren hebben wij dit gedaan door middel van een boodschappenactie. Dit jaar worden wij nog steeds door de maatregelen hierin beperkt.
Ondanks alle maatregelen willen wij deze jaarlijkse rijk gezegende actie wel door laten gaan.
Aan u de vraag om géén boodschappen maar juist giftcards of cadeaubonnen van de plaatselijke winkeliers te doneren aan de diaconie.
U kunt deze bonnen deponeren in de bekende collectebussen die tijdens de erediensten in de hal van Ichthus-hof staan. Of buiten de erediensten om in de brievenbus van de kerk. Dit kan tot 20 december.
Op deze manier dragen we als kerk een steentje bij aan het dagelijkse levensonderhoud voor hen die het financieel moeilijk hebben.

Uw Diaconie

CGK Ichthus Volleybaltoernooi 16+

Het volleybaltoernooi van 10 december gaat door de nieuwe Corona maatregelen helaas niet door.

Vacature koster

Wij zoeken voor CGK Urk-Ichthus een:

Koster m/v (of kostersechtpaar) met beheerdersverantwoordelijkheid (36 uur per week)

Voor de koster geldt een afzonderlijk instructie met taken en bevoegdheden. Zie de bijlage:

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden bestaan in hoofdlijnen uit het volgende:

 • Het zijn van “gastheer/gastvrouw” in en rond het kerkgebouw.
 • Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw en/of de kerkzaal voor de kerkelijke activiteiten.
 • Het zorg dragen voor de exploitatie van de ruimten, de keuken en het buffet.
 • Het in samenwerking met de werkgever verhuren van de hiervoor in aanmerking komende lokaliteiten.
 • Het (laten) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
 • Het verrichten van (klein) onderhoud en bedienen van apparatuur.
 • Het voor het Dagelijks Bestuur Beheerszaken fungeren als aanspreekpunt voor Arbo-zaken.
 • De eerste opvang en alarmering bij calamiteiten.

Eisen

 • Belijdend en meelevend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk Ichthus te Urk
 • Flexibele en dienstverlenende instelling
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie

Minimale opleidingseisen:

–      MBO-niveau

–      BHV/EHBO

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salariëring zal geschieden aan de hand van de salarisschaal 7 voor kerkelijke werkers (conform arbeidsvoorwaardenregeling PKN) en de trede zal bepaald worden op basis van ervaring en geschiktheid.  
 • De pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn wordt gehanteerd (50% eigen bijdrage).

De koster is verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur Beheerszaken.

Een sollicitatiebrief kan tot 1 december worden gericht aan Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Ichthus, t.a.v. DBB, Postbus 81, 8320AB Urk (onder vermelding van ‘sollicitatie’) per brief of via een e-mail aan [email protected].

COVID-19 update 03-11-2021

Geliefde broeders en zusters

De kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de
nieuwste overheidsmaatregelen en plaatselijke ontwikkelingen voor ons als kerk. Hierbij zijn
de landelijke adviezen van ons kerkverband en de plaatselijke berichtgeving als uitgangspunt
genomen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 7 november de 1,5 meter
afstandsmaatregel weer in te voeren. Dit heeft grote gevolgen voor de reguliere diensten en
het aantal gemeenteleden dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn tijdens de erediensten.
Besloten is dat de gemeente wordt opgedeeld in 4 groepen op achternaam en deze worden
verdeeld over 2 zondagen (waarbij de morgen- en middagdienst in de toekomst worden
afgewisseld). Hierbij komen de “kerktijd.nl uitnodigingen” te vervallen en zal er niet meer
worden genodigd via dit systeem. We hebben besloten om via deze manier te gaan werken,
omdat dit meer duidelijkheid geeft naar de gemeente. In de onderstaande tabel ziet u in
welke dienst u bent ingedeeld:
INDELING DIENSTEN

Achternaam Zondag 7 november
A + B + C + D + E + F + G 10:00 uur
H + I + J + K 17:00 uur
Achternaam Zondag 14 november
L + M + N + O + P + Q + R 10:00 uur
S + T + U + V + W + X + Y + Z 17:00 uur

We beseffen de mogelijke teleurstelling aangaande deze beslissingen, waarbij we helaas ook
weer moeten afschalen. We hopen in dit alles op uw begrip en op uw gebed voor ons als
kerkenraad. Het maken van deze beslissingen valt ons zwaar in deze moeilijke en complexe
omstandigheden. We roepen iedereen op om het bovenstaande schema te hanteren en om
uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Ook verzoeken wij dringend om de basisregel te
blijven hanteren: blijf bij klachten of zwakke gezondheid thuis en volg de diensten via onze
livestream. Tijdens de morgen- en middagdiensten zal er kindercrèche aanwezig zijn.
Het crisisteam van de kerkenraad zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de
situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om
de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te
volgen bij het binnenkomen en het verlaten van het kerkgebouw.
We willen u Gods zegen en nabijheid toewensen in deze moeilijke omstandigheden. Zijn er
moeiten, zorgen of vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw
wijkouderling.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Uitnodiging Heilig Avondmaal

Broeders en zusters,

We nodigen u graag uit om op D.V. zondag 5 september en zondag 12 september het Heilig Avondmaal te vieren. We beleggen vier diensten waarbij u op achternaam ingedeeld bent, zodat alle belijdende leden in de gelegenheid zijn om aan te gaan.

In de onderstaande tabel ziet u bij welke dienst u verwacht wordt. De kinderen zijn natuurlijk ook welkom tijdens deze diensten en er kan tevens gebruik worden gemaakt van de crèche. Let op: op de galerij (‘kraak’) is er géén avondmaalsbediening, dus als u deel wilt nemen aan het avondmaal dient u beneden in de kerkzaal plaats te nemen.

Mocht u om goede redenen (bijv. vanwege werk in de zorg) niet aanwezig kunnen zijn en een van de andere diensten willen bijwonen, neem dan contact op met onze koster Robert Korf: 06 307 089 80.

INDELING AVONDMAALSDIENSTEN

AchternaamZondag 5 september
A + B + C + D + E + F + G10:00
H + I + J + K17:00
AchternaamZondag 12 september
L + M + N + O + P + Q + R10:00
S + T + U + V + W + X + Y + Z17:00
‘Thuisviering’ in Ichthushof17:00

De thuisviering vindt plaats in de Ichthushof op zondag 12 september om 17:00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard de diaconie benaderen: [email protected] We zien uit naar een gezegende avondmaalsviering met elkaar!

Hartelijke groeten,

Diaconie

Uitnodiging Heilig Avondmaal

Broeders en zusters,

We nodigen u graag uit om op D.V. zondag 13 juni en zondag 20 juni het Heilig Avondmaal te vieren. We beleggen een zestal diensten waarbij u op achternaam ingedeeld bent, zodat alle belijdende leden in de gelegenheid zijn om aan te gaan. In onderstaande tabel ziet u bij welke dienst u verwacht wordt. De kinderen zijn natuurlijk ook welkom tijdens deze diensten en er kan gebruik worden gemaakt van de crèche. 

Mocht u om goede redenen (bijv. vanwege werk in de zorg) niet aanwezig kunnen zijn en een van de andere diensten willen bijwonen, neem dan contact op met onze koster Robert Korf: 06 307 089 80.

INDELING AVONDMAALSDIENSTEN

AchternaamZondag 13 juni
A + B10:00
C + D + E + F + G + H + I + J14:30
K17:00
AchternaamZondag 20 juni
L + M + N + O + P10:00
Q + R + S14:30
T + U + V + W + X + Y + Z17:00

De thuisviering vindt plaats in de Ichthushof op zondag 20 juni om 17:00 uur.

We hopen op deze manier het Heilig Avondmaal te kunnen vieren binnen de geldende maatregelen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard de diaconie benaderen: [email protected].

Hartelijke groeten,

Diaconie

COVID-19 update 04-02-2021

Geliefde broeders en zusters,

Het crisisteam van de kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ondanks de zorgelijke ontwikkelingen merkt de kerkenraad dat het gemeentegevoel gemist wordt. Daarom zetten we hieronder een aantal besluiten uiteen:

Reguliere kerkdiensten
Gisteravond heeft het crisisteam besloten om de diensten op te schalen tot 100 personen per dienst (kinderen tot 12 jaar worden hierbij niet meegerekend). Verder worden de diensten per zondag (vanaf 14 februari) opgeschaald van 2 naar 3 erediensten. De aanvang van deze diensten is om 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur (de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). Tijdens de morgendiensten zal dezelfde stof worden behandeld. Vanaf a.s. zondag 7 februari wordt er al opgeschaald naar 100 personen per eredienst.

Biddag
Omdat de biddag op Urk en in onze gemeente een dag is welke ons na aan het hart ligt willen we deze dag 4 diensten houden om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te geven een dienst bij te kunnen wonen. Deze diensten zullen beginnen om 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 uur en 17:00 uur (waarbij de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). In de beide morgendiensten zal ds. R. de Jong voorgaan (waarbij tijdens de beide morgendiensten dezelfde stof wordt behandeld) en in de beide middagdiensten ds. H.K. Sok (waarbij tijdens de beide middagdiensten dezelfde stof wordt behandeld).

Uitnodigingen via kerktijd.nl
Voor alle diensten blijft het kerktijd.nl systeem gehandhaafd en ontvangt u dus een uitnodiging. Er bereiken ons vragen over de mogelijkheid om een specifiek dagdeel aan te geven aangaande de uitnodigingen (i.v.m. bijv. werk in de zorg op vaste tijden). Dit kunt u eenvoudig aangeven door in te loggen op kerktijd.nl en hier uw voorkeuren te wijzigen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich wenden tot het scribaat via [email protected]

Hierbij een overzicht van de gewijzigde kerktijden:
– Aanvangstijden woensdag 10 februari: 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 en 17:00 uur
– Aanvangstijden vanaf zondag 14 februari: 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur

Het crisisteam zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te volgen bij het verplaatsen binnen het kerkgebouw. Wij danken u voor de positieve berichten die tot ons kwamen en willen vragen of u voor ons wilt blijven bidden omdat het maken van afwegingen soms zwaar valt.

Wij wensen u en jou Gods onmisbare zegen toe.

Een hartelijke groet,

Het crisisteam van de kerkenraad
CGK Ichthus Urk