Op deze pagina zal de beroepingscommissie u en jou op de hoogte houden omtrent het beroepen van een tweede predikant. Dit beroepingswerk is een geestelijke zaak, gelegd in mensenhanden.
“God zendt goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil” (D.L. 1, 3).
Zowel kerkenraad, als gemeente weten we ons afhankelijk van de Heere. Het is een voortdurend gebedszaak!

Procedure beroepingswerk

Klik hier om het document te downloaden waarin uitgelegd wordt wat de procedure is die gevolgd wordt bij het zoeken naar en beroepen van een tweede predikant.

Profielschets tweede predikant

Er is een profielschets opgesteld voor een tweede predikant. Klik hier om dit document te downloaden.