Uitslag stemming beroep ds. H.K. Sok

Uitslag stemming beroep ds. H.K. Sok

Met dankbaarheid maakt de kerkenraad u bekend, dat de gemeente tijdens de verschillende stemmingsavonden, te kennen heeft gegeven met meerderheid van stemmen (89,1%) om ds. H.K. Sok uit Opperdoes te beroepen.
D.V. zaterdagmorgen 21 maart zal de beroepingsbrief worden overhandigd aan Ds. H.K. Sok.

Namens uw kerkenraad,
A. de Vries (voorzitter)

Wijkindeling

Er waren een aantal vragen binnen gekomen hoe de wijkindeling precies is.

De indeling vindt u in het menu “CKG Ichthus Urk” onder “Ouderlingen”

Via deze link kunt het bestand downloaden om te zien welke ouderlingen er in uw wijk zitten.

Maatregelen Coronavirus (COVID-19)

Aan alle gemeenteleden 

Broeders en zusters 

De kerkenraad is op vrijdag 13 maart bij elkaar geweest om de maatregelen te bespreken die kerkenraad moest nemen om het gevaar van het Corona virus zoveel mogelijk het hoofd te bieden voor de leden van onze gemeente. 

De kerkenraad heeft het volgende besloten: 

 • Tot 1 april worden alle kerkdiensten catechisaties, verenigingsbijeenkomsten en alle verdere activiteiten geannuleerd. 
 • In plaats van de reguliere kerkdiensten worden er twee keer per zondag kerkdiensten uitgezonden via kerkomroep.nl. Bij deze diensten is de kerkenraad aanwezig en de dienstdoende dominee. 
 • U kunt deze diensten alleen beluisteren op de normale tijden. Na afloop van de diensten kunt u deze wel bekijken. 
 • De stemming voor het beroep op Ds. Sok vindt niet as. Zondag plaats maar op dinsdag 17 maart, woensdag 18 maart en donderdag 19 maart 2020. 
 • Op ieder van deze avonden kunt u van 19.00 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. 
 • Op dinsdag is het de beurt aan sectie 1 en 2. 
 • Op woensdag zijn sectie 3 en 4 aan de beurt. 
 • Op donderdag zijn sectie 5 en 6 aan de beurt 
 • Kunt u niet op de aangegeven avond dan kunt u ook op een andere avond komen. 
 • We kunnen niet collecteren en de gemeente loopt hierdoor behoorlijk wat opbrengsten mis. We willen u als kerkenraad vragen om de bedragen die u anders in de collectezak deponeert aan de gemeente over te maken op rekeningnummer NL52ABNA0550567550 onder vermelding van collectes week ?? 2020. 

Online doneren kan via de homepagina, klik daarvoor hier.


Namens de kerkenraad van de CGK Ichthus-Urk 

Jan de Bruine, scriba 

Nieuws van de Bazarcommissie

Wat was het een prachtige dag, met een mooie opbrengst van 27000 euro. Om stil van te worden.
Wat een bijzonder mooie waardevolle dag!

hieronder de uitslag van de verlotingen.

Bon van de Zeebodem 14377
Bon van de Boet 17558
Bon van Blue 17524

Kerkje 17123
Laptop 17409
Van der Valk bon 18864

Buffet voor 20 personen 19808
Bon van Maxima 19262

Kamado Barbecue 847
Klif 18 bon 13257
Albert Heijn bon 16383
Koffiezetapparaat 04783

Elektrische fiets 15225
loopfiets  15544
Verwenpakket 16864

Kinderfiets roze 08731
step 08587
loopfiets 08959

Hobbelpaard 09301
Vlinderstoel met plaid en bontje 00571

het aantal toffees bij de Moldavië stand was 731

Prijzen kunnen op maandag en dinsdagavond worden afgehaald in de Ichthushof of na overleg met de koster, Robert Korf.
Na 31 januari vervallen de prijzen weer aan de bazarcommissie.

Vragen wijkcontactgroep September 2018

Naar aanleiding van 1 Cor. 11 : 23 – 29.

 1. Vers 26, “Verkondig de dood des Heeren” of

“dan bent u bezig  de dood des Heeren te verkondigen.”

Het eerste is een liefdesbevel, een opdracht.

Het tweede is het doen van een belijdenis, steeds weer.

Opdracht en belijdenis. Hoe ervaart u dat?

 

 1. De dood van de Heere, de almachtige Kurios, Gebieder en Eigenaar.

Wat vind u het onbegrijpelijke hierin en tegelijk het aanbiddelijke?

 

 1. Iemand zei: Heilig Avondmaal vieren is de drie stukken beleven: ellende, verlossing en dankbaarheid. Kunt u uitleggen hoe dat dan is? Hoe ervaar je dat persoonlijk?

 

 1. De dood van de Heere verkondigen. Waarom is dat steeds weer nodig voor ons? Wat wil de Heere bij ons aanwakkeren op de pelgrimsreis?

Lees: Openbaring 22 : 17, 18 en 20.

Hoe beleeft u dat?

 

 1. De dood van de Heere verkondigen: Leg eens uit hoe we daarin mogen zien: het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest.

 

 1. Voor wie is eigenlijk het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Lees H. Cat. vr en antw. 81. Hoe beleeft u dat, zowel vóór, als tijdens en na het Heilig Avondmaal?

 

 1. Wat is volgens u op onwaardige wijze het Avondmaal vieren?

Kun je dat altijd aan de buitenkant zien?

Hoe maakte God Zijn ongenoegen daarover kenbaar in de gemeente van Korinthe? Vers 29 en 30 bv.

 

 1. De dood van de Heere verkondigen is ook belijden: Ik ben met Christus gekruisigd, om door en voor Hem te leven. zie Galaten 2 : 20.

En ook Galaten 6 : 14, door Hem is de wereld voor mij gekruisigd, en ben ik voor de wereld gekruisigd.

Wat betekent dat volgens u  voor ons gaan en staan in deze wereld? Leg eens uit: wel IN, MAAR NIET VAN DE WERELD. Wat is daarbij onze dagelijkse strijd?

 1. Wij hebben een Woord voor de wereld. Hoe kunnen we dat thuis, op ons werk enz. handen en voeten geven?

 

 1. Kunt u oorzaken noemen, waardoor er in vele gemeenten van ons land een Avondmaalsmijding is ontstaan?

 

 1. Is iemand die geloofsbelijdenis heeft gedaan, dan ook VERPLICHT om aan het Avondmaal deel te nemen? Als er bij iemand schroom is, hoe zou u daarmee omgaan?

 

 1. Wat denkt u van een Avondmaalsbediening aan een ziekbed?

Opbrengst bazar en uitslagen verlotingen

Dankbaar voor een fantastische opbrengst van deze dag van ruim 27500 euro.

De uitslag van de verloting:
Koffiezetapparaat 19739
stoomreiniger 03111
Lamp 03106
Pop 03108
Droogmachine 17143
Wasmachine 16189
Dinerbon Zeebodem 10365
vd Valk bon 11068
Bloemstuk op pilaar 10034
Dames of herenfiets 18704
Scheptaart 15446
Poppenledikantje 02011
Wiegje 12113
Laptop 05108
Witte fiets 00174
Loekie fiets 00329
Loopfiets 00032
Kar met boodschappen 01667
Orchidee in pot 06711
Woondeken 06668
Poppenhuis 13047
6 delig bitset 08927
4 delig tuinset 08229
Bal 08254
Grote tractor 08936

Prijzen kunnen donderdagmorgen of op maandag en dinsdagavond afgehaald worden in de Ichthushof of in overleg met de koster.

De geldigheid van deze verloting is tot 31 januari 2018 DV.

Daarna vervallen de prijzen weer aan de bazarcommissie.