off

Vragen wijkcontactgroep September 2018

Naar aanleiding van 1 Cor. 11 : 23 – 29.

 1. Vers 26, “Verkondig de dood des Heeren” of

“dan bent u bezig  de dood des Heeren te verkondigen.”

Het eerste is een liefdesbevel, een opdracht.

Het tweede is het doen van een belijdenis, steeds weer.

Opdracht en belijdenis. Hoe ervaart u dat?

 

 1. De dood van de Heere, de almachtige Kurios, Gebieder en Eigenaar.

Wat vind u het onbegrijpelijke hierin en tegelijk het aanbiddelijke?

 

 1. Iemand zei: Heilig Avondmaal vieren is de drie stukken beleven: ellende, verlossing en dankbaarheid. Kunt u uitleggen hoe dat dan is? Hoe ervaar je dat persoonlijk?

 

 1. De dood van de Heere verkondigen. Waarom is dat steeds weer nodig voor ons? Wat wil de Heere bij ons aanwakkeren op de pelgrimsreis?

Lees: Openbaring 22 : 17, 18 en 20.

Hoe beleeft u dat?

 

 1. De dood van de Heere verkondigen: Leg eens uit hoe we daarin mogen zien: het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest.

 

 1. Voor wie is eigenlijk het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Lees H. Cat. vr en antw. 81. Hoe beleeft u dat, zowel vóór, als tijdens en na het Heilig Avondmaal?

 

 1. Wat is volgens u op onwaardige wijze het Avondmaal vieren?

Kun je dat altijd aan de buitenkant zien?

Hoe maakte God Zijn ongenoegen daarover kenbaar in de gemeente van Korinthe? Vers 29 en 30 bv.

 

 1. De dood van de Heere verkondigen is ook belijden: Ik ben met Christus gekruisigd, om door en voor Hem te leven. zie Galaten 2 : 20.

En ook Galaten 6 : 14, door Hem is de wereld voor mij gekruisigd, en ben ik voor de wereld gekruisigd.

Wat betekent dat volgens u  voor ons gaan en staan in deze wereld? Leg eens uit: wel IN, MAAR NIET VAN DE WERELD. Wat is daarbij onze dagelijkse strijd?

 1. Wij hebben een Woord voor de wereld. Hoe kunnen we dat thuis, op ons werk enz. handen en voeten geven?

 

 1. Kunt u oorzaken noemen, waardoor er in vele gemeenten van ons land een Avondmaalsmijding is ontstaan?

 

 1. Is iemand die geloofsbelijdenis heeft gedaan, dan ook VERPLICHT om aan het Avondmaal deel te nemen? Als er bij iemand schroom is, hoe zou u daarmee omgaan?

 

 1. Wat denkt u van een Avondmaalsbediening aan een ziekbed?
Over de auteur