off

Vragen voor wijkcontactgroepen

1. De vrijmoedigheid om aan te gaan, ligt die in ons gevoel of ergens anders?

Hoe beleef je dat zelf?

Spreek je hier wel eens over met anderen binnen of buiten de gemeente?

 

2. Het bloed van Jezus.

a. Ervaar je daarvan het ontdekkende in je leven?

b. Ervaar je daarvan het vertroostende in je leven?

 

3. Zie Openbaring 6 : 10.

a. Hoe komt dit gebed bij je over?

b. Velen zeggen vandaag: Een God, die zich wreekt, kan niet een God van liefde zijn.

Hoe denk je en spreek je hier over?

 

4. Zie je verschil tussen het bloed van Abel en dat van Jezus?

Op wat voor manier ontdekt en klaagt het bloed van Abel ons aan?

 

5. De “Bloedtheologie”, verzoening door voldoening, ondervindt veel tegenstand.

Een biddende Avondmaalganger ervaart door dat Bloed van Jezus de enige troost! Op wat voor manier?

 

6. 1 Cor. 7 : 29 – 31. Leven in het licht van Christus’ Wederkomst,

in huwelijk, in alleen zijn, in blijdschap, in verdriet, in alle drukte enz.

a. Wie en wat willen ons van zo’n leven afhouden? Kun je concrete dingen noemen? Zie bv ook zondag 52, antw. 127.

b. Hoe wil Christus ons juist door het Avondmaal versterken en verdiepen in dat leven?