off

Vragen voor Wijkcontactgroepen maart 2019

1. De bijbel kent geen geloofshelden, wel geloofsgetuigen.

    Wat vind je daarvan als je kijkt bv. naar Noach, Mozes, David?

2. Zie 1 Samuel 4 : 17 – 22

    Op wat voor manier getuigt die vrouw van Pinehas van haar geloof?

    Wat is daaraan zo bijzonder?

    Is het erg om naamloos te zijn?

3. Echt Heilig Avondmaal vieren.

    Verdiept dat je ellendekennis? Verdiept dat je kennis van de Verlossing?

    Verdiept dat de kennis van de dankbaarheid? Hoe dan?

4. Leven in dankbaarheid: is dat een gevoel of is dat praktijk? Hoe dan?

5. Zie Matt. 10 : 35 – 48. Durf je de ander op zijn of haar vervelende zonden te

    wijzen?

6. Iemand zei: “Het klopt niet als men zegt: nood leert bidden.

     Het is beter om te zeggen: liefde leert bidden.”  Hoe vind jij dat?

7. Zie 2 Kor. 12 : 7 – 9. Hoe weet je of je met een gebed moet ophouden?

8. Hoe kun je ( hardop) bidden leren?  Denk bv aan het “Onze Vader”.

Over de auteur