off

Vacature koster

Wij zoeken voor CGK Urk-Ichthus een:

Koster m/v (of kostersechtpaar) met beheerdersverantwoordelijkheid (36 uur per week)

Voor de koster geldt een afzonderlijk instructie met taken en bevoegdheden. Zie de bijlage:

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden bestaan in hoofdlijnen uit het volgende:

 • Het zijn van “gastheer/gastvrouw” in en rond het kerkgebouw.
 • Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw en/of de kerkzaal voor de kerkelijke activiteiten.
 • Het zorg dragen voor de exploitatie van de ruimten, de keuken en het buffet.
 • Het in samenwerking met de werkgever verhuren van de hiervoor in aanmerking komende lokaliteiten.
 • Het (laten) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
 • Het verrichten van (klein) onderhoud en bedienen van apparatuur.
 • Het voor het Dagelijks Bestuur Beheerszaken fungeren als aanspreekpunt voor Arbo-zaken.
 • De eerste opvang en alarmering bij calamiteiten.

Eisen

 • Belijdend en meelevend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk Ichthus te Urk
 • Flexibele en dienstverlenende instelling
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie

Minimale opleidingseisen:

–      MBO-niveau

–      BHV/EHBO

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salariëring zal geschieden aan de hand van de salarisschaal 7 voor kerkelijke werkers (conform arbeidsvoorwaardenregeling PKN) en de trede zal bepaald worden op basis van ervaring en geschiktheid.  
 • De pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn wordt gehanteerd (50% eigen bijdrage).

De koster is verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur Beheerszaken.

Een sollicitatiebrief kan tot 1 december worden gericht aan Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Ichthus, t.a.v. DBB, Postbus 81, 8320AB Urk (onder vermelding van ‘sollicitatie’) per brief of via een e-mail aan [email protected].

Over de auteur