off

Update Coronavirus (COVID-19) 24 april 2020

Licht aan de horizon, zo vernamen wij afgelopen dinsdag de berichten die onze overheid naar buiten bracht. Misschien is het goed om de verkorte samenvatting met elkaar te delen:

  • Nederlanders blijven tot en met 19 mei zoveel mogelijk thuiswerken
  • De 1.5 meter-regel blijft gelden, evenals verbod op samenscholing met meer dan drie personen
  • Basisscholen en de BSO gaan na de meivakantie weer open. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school
  • Kinderdagverblijven en speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd mogen vanaf 29 april weer helemaal open.
  • Buitensportclubs openen vanaf 29 april hun deuren voor kinderen tot twaalf jaar. Er mag geen competitie worden gespeeld
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 19 april onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1.5 meter afstand
  • Het huidige verbod op evenementen met vergunning- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Donderdag 23 april heeft het crisisteam van de gemeente Urk vergaderd en daar hebben wij de vraag neergelegd hoe het met de zondagsschool zit na de meivakantie. Er werd ons meegedeeld dat dit niet onder het regulier onderwijs valt dus is dit (nog) niet toegestaan. Ook wordt binnen het zondagsschoolbestuur verder nagedacht om na de meivakantie op een andere manier in contact te komen met de kinderen.

Helaas blijft de situatie voor ons als kerk ongewijzigd en wij zullen hierin moeten berusten. Wij willen u als gemeente van harte ertoe oproepen om onze diensten te blijven volgen om zo toch een manier van verbondenheid met elkaar te mogen ervaren.

In het bijzonder denken wij aan onze broeders en zusters binnen onze gemeente die binnen hun familiekring zijn getroffen door het coronavirus. Wij denken aan de familie Van den Berg, waar onze zuster getroffen is door deze ziekte en ook de toestand van haar ouders -die in het Dok worden verpleegd- zeer zorgelijk is, Ook Willem en Eva Pasterkamp willen wij in dezen veel sterke toewensen. Laten wij onze  broeders en zusters niet vergeten in onze gebeden.

Wij wensen u als kerkenraad veel sterkte en geduld toe. Wemogen  en erop vertrouwen dat deze omstandigheden onder Gods zegen eens tot het verleden zullen behoren.

Wij bidden u Gods zegen toe
Neemt die eerbiedig aan
Hoe ook uw weg mag gaan
Nog kent geen mens het wat en hoe,
Gij moogt vertrouwend lopen:
God doet de toekomst open
Lied 188

Uw voorzitter,

Andries de Vries

Over de auteur