off

Update Coronavirus (COVID-19) 17-04-2020

Geen nieuws, goed nieuws is wel een bekende uitspraak. Vandaag zou het mooi zijn dat wij als kerkelijke gemeente iets nieuws konden doorgeven betreft het oppakken van activiteiten binnen onze gemeente. Maar helaas, we zij nog niet zover. Wel mochten wij horen van onze minister-president afgelopen woensdag dat er positieve ontwikkelingen zijn en met name dat het virus zich niet verder verspreidt. Tot dusver blijven de regels van kracht die ons zijn opgelegd om onszelf te beschermen. Voorlopig blijft het nog zoals het is aangaande de zondagse diensten. Die zijn te bekijken en beluisteren via Kerkomroep en het YouTubekanaal. Wij blijven als kerkenraad in nauw contact met de plaatselijke overheid en de andere plaatselijke kerken over de te volgen koers.

En … wij zijn er voor u. Als u met vragen zit, schroom niet om uw wijkouderling te bellen en/of wijkpredikant en/of pastorale medewerkers.

Door het verblijdende nieuws van het aannemen van het beroep door ds. Sok wordt er achter de schermen druk gewerkt en gezocht naar huisvesting voor onze nieuwe predikant. De datum waarop de dominee en zijn gezin overkomen naar onze gemeente is nog niet helemaal helder. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de ontwikkelingen betreft het coronavirus. Zo gauw er iets bekend is, laten wij u dit weten. Ondanks dat wij als gemeente niet bij elkaar kunnen komen, overheerst ons grote dankbaarheid voor het feit dat wij binnen het jaar twee predikanten binnen onze gemeente mogen begroeten. Ook hierin mogen wij God al de eer geven.

Wij wensen u als kerkenraad veel wijsheid en sterkte toe, in het bijzonder voor alle moeders die de kinderen thuis hebben en er maar voor moeten zorgen dat het huiswerk gemaakt wordt.

Wij wensen u als kerkenraad veel wijsheid en gezondheid toe, maar bovenal Gods zegen, in deze bijzondere tijd.

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Over de auteur