off

Update Coronavirus (COVID-19) 01-05-2020

‘Met tijd komt raad’ is een bekende uitspraak. Aangezien ik graag positief wil blijven, komt na deze tijd ook de raad, met andere woorden “Het zal eens weer goed komen”. Alleen vraagt het geduld van ons, veel geduld is nodig voor alles weer bij het oude zal komen. Eerst maar eens wennen aan de anderhalve metersamenleving zou ik zeggen.

Het is goed om te melden dat het pastoraat gewoon doorgaat al worden de ouderen en kwetsbare in onze gemeente telefonisch benaderd door het pastoraat. Dit wordt gedaan puur om onze ouderen en kwetsbare te beschermen in deze tijd.

Voorzichtig wordt er ook al gekeken naar hoe we de kerkdiensten vorm kunnen geven als straks de overheid die straks weer toelaat. Dan zal dat bijvoorbeeld niet met 800 leden tegelijk mogen. De berekening die nu door onze koster is gedaan wijst uit dat er rond de 200 kerkgangers in het kerkgebouw zouden mogen samen komen. In ieder geval is het goed om te melden dat er achter de schermen hierover nagedacht wordt. Ook over het houden van de doopdiensten, momenteel vijf kinderen, wordt nagedacht.  Ook voor belijdenisdiensten, bevestigings- en intredediensten (ds. H.K. Sok)  moet een ander protocol worden opgegesteld. .Wat dit alles betreft blijven wij positief vooruitdenken en gaan wij volgens de landelijke regels straks weer vooruit. Wij moeten beslist niet vergeten dat er met een vergrootglas naar de kerken gekeken wordt. En wij willen hierin echt onze verantwoordelijkheid samen als kerkenraad en gemeente nemen.

Dankbaar zijn wij ook dat de diensten trouw worden bekeken. Velen bekijken die op een later tijdstip. Hoewel de collecte de eerste zondagen achterliepen, mogen wij nu dankbaar zijn dat die oplopen en afgelopen zondag zelfs gelijk waren aan een normale zondagse dienst. Dankbaar zijn we  dat onze gemeente hierin verantwoordelijkheid heeft genomen.  Mochten er nieuwe ontwikkelingen bekendgemaakt kunnen worden, dan zullen wij die natuurlijk meteen met u delen.

Verder wensen wij u als kerkenraad Gods onmisbare zegen toe. Laat u niet bang maken door het vele nieuws dat onze huiskamers binnen komt over het coronavirus.  Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Laten we ons vertrouwen op Hem stellen Die dit alles ziet en aanschouwt.

Mocht u ergens mee zitten of vragen hebben, schroom niet om uw wijkouderling en of pastoraat, predikant te bellen. Wij zijn er voor u.

Waar is een vreugd,een kalmt’, een Heil
Zo zalig, als dit hoogst genot?
Het vloeit uit God en keert tot God
Het heeft nog maat, noch perk, noch peil
In Jezus is mijn zalig lot
Verborgen bij mijn God
Hij is mijn lust
Ook als mijn stof eens rust
O, prijst Hem, mijn gezangen!
Ik blijft Zijn komst verlangen.
Hij is mijn lust
Lied178 : 4

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Over de auteur