off

SDOK-bijeenkomst Urk

“Steeds ervoer ik Gods aanwezigheid in de cel”
SDOK-bijeenkomst met broeder Han die gevangen zat om zijn geloof.

Broeder ‘Han’ uit Azië, een dertiger met drie jonge kinderen, zat bijna een jaar in de cel vanwege
het organiseren van kerkdiensten. Hij is op uitnodiging van SDOK in Nederland en vertelt tijdens
een bijeenkomst op zaterdag 28 oktober in de Ichthuskerk Urk zijn verhaal.

Han was tot vier jaar veroordeeld voor het organiseren van christelijke samenkomsten en het
vertonen van een christelijke film. De tijd in de cel was zwaar voor Han. Zo raakte tijdens
familiebezoek in de gevangenis, zijn zoontje eens in paniek. De jongen wilde zijn vader niet verlaten
en hield zich wanhopig vast aan de tralies die hen van elkaar scheidden. “Toen ik zag hoe mijn zoon
huilde en ik hem niet kon troosten, werd ik overweldigd door verdriet.”

Vrede
Hoewel de gevangenschap moeilijk was, voelde Han zich bemoedigd door de gebeden van christenen
wereldwijd. Ook ervoer hij in de gevangenis heel sterk Gods aanwezigheid. “Soms maakte ik me
zorgen over hoe het nu verder moest met mijn gezin. Steeds weer herinnerde God me eraan dat Hij
beter voor mijn familie kon zorgen dan ikzelf. Dat gaf me vrede en rust.” Han kwam in januari 2015
na het betalen van een boete vervroegd vrij.

In Hans thuisland – dat om veiligheidsredenen niet nader benoemd kan worden – vormen christenen
een kleine, niet-erkende minderheid. Het is niet mogelijk openlijk voor het christelijk geloof uit te
komen. Boeddhistische monniken zitten christenen regelmatig dwars. SDOK (Stichting de
Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen als
Han.

De bijeenkomst met Han vindt plaats op zaterdag 28 oktober 2017 in de Ichthuskerk, Richel 2 te
Urk. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer
informatie op www.sdok.nl of bel tijdens kantooruren 0183-561186