off

Open Doors komt naar Urk.

  
 
                                                                    Met als thema:            
                                                      “ wat kunnen we leren van de 
                                                             vervolgde christenen”
 

Open Doors houdt op D.V. donderdag  28 SEPTEMBER om 20:00 in de Koningshof te Urk een thema over de Vervolgde Kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Koningshof Urk Staartweg 20 en begint om 20:00. Ouderen en Jongeren zijn van harte uitgenodigd om bij deze thema avond aanwezig te zijn.

Er zal een collecte gehouden worden die geheel bestemd zal zijn voor Open Doors.

 

Over de auteur