off

Nacht van gebed

Wat is de nacht van gebed interkerkelijk.

Samen bidden voor de vervolgde kerk hebr 13:3

“Bid voor ons.” Dit is vaak wat vervolgde christenen vragen wanneer ze door een christen uit een vrij land worden opgezocht. De Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors is in de nacht van 16 op17 juni 2017 Eén nacht waarin christenen in Nederland en België letterlijk hun ogen sluiten voor christenvervolging. Om voor hen te bidden die lijden en verdrukt worden vanwege hun geloof in Jezus Christus.

De Vervolgde Kerk heeft uw gebed hard nodig. Want er zitten ontelbare christenen gevangen in werkkampen in Noord-Korea en Egypte Nigeria Eritrea Bangladesh worden christenen doodgeschoten omdat ze de Here Jezus volgen. En in het Midden-Oosten worden christenen soms dagelijks bedreigd. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden uit landen over de hele wereld. Moedig ons aan om vol te houden ,bid voor ons , vluchtelingen die op de vlucht sloegen voor de ISIS .

Gebed maakt het verschil

Tijdens de Nacht van Gebed bidt u voor hen die lijden onder de druk van de overheid, familie of sociale omgeving. U sluit uw ogen en denkt aan hen tijdens verschillende gebedrondes. Vooraf krijgt u een aantal filmfragmenten te zien over een vervolgde christen of een land van de Ranglijst Christenvervolging. Uw gebed kan het verschil maken. De gebedsnacht draagt een interkerkelijk karakter uit verschillende kerken werken broeders en zusters mee als leiders van de verschillende gebedsblokken. U bent vrij om gedurende avond en nacht binnen te lopen om een van de gebedsblokken mee te beleven soms wordt ons wel eens gezegd dat men het moeilijk vindt om in het open baar hardop te bidden maar dat hoeft niet u kunt ook in stilte tot God gaan en de nood van onze br en zr in Zijn handen neerleggen . Of zoals een veldwerker uit nigeria ons vroeg wilt u,uw gebed voor ons vermenigvuldigen wij kunnen niet zonder u gebed voor ons is dit van levensbelang .

Gebed verbindt

Hoewel vervolgde christenen hun vertrouwen en oog op God gericht houden, slaat bij hen vaak ook de angst en vertwijfeling toe. Dagelijks worstelen velen met verdriet, woede en uitzichtloosheid. Maar in hun nood kunnen ze niet anders dan zich tot Hem wenden die alle macht heeft. Zij vragen ons om naast hen te komen staan in gebed, om samen God te aanbidden en te vragen om een keer in hun situatie

Thema : CHRISTUS -LIEFDE WINT ROM 8

De gebedsnacht wordt gehouden in de ichthushof aanvang 20-uur tot 03-uur 15

Overzicht gebedsblokken

Zaal open 19.30 uur

20.00 uur:    Welkom, gebed, opening en uitleg over het programma

Opening door  Pieter van Eerde

 

Eerste ronde:  gebedsblok 1

20.30 uur   nr 1  Eritrea

21.05 uur    nr  2 Soedan

5 minuten    pauze

 

Tweede rond gebedsblok  2

21.40 uur  nr 3 Iran

22.10 uur  nr 4 Kenia

15 minuten pauze

 

Derde ronde gebedsblok 3

22.55 uur  nr 5  Qatar

23.30 uur  nr 6  Oman

10 minuten pauze

 

Vierde ronde gebedsblok 4

00.20 uur   nr 7 Syrië

00.50 uur   nr 8 Irak

20 minuten pauze

 

Vijfde rond gebeds blok 5

01.30 uur   nr 9 Noord-Korea

02.10 uur   nr 10 Indonesië

02.40 uur   nr 11 Centraal-Afrikaanse  Republiek

Afsluiting met het zingen van enkele liederen

 

Nacht van gebed