off

Mannenontbijt in kader van Refo 500

In het jaar 2017 zal op diverse manieren aandacht worden gevraagd voor de Reformatie, 500 jaar geleden. Ook op Urk worden diverse activiteiten georganiseerd.
Zo wordt op zaterdag 28 oktober een mannenontbijt in Zalencentrum Irene georganiseerd. Na een heerlijk ontbijt zal Bert Noteboom met de mannen stilstaan bij thema “Met beide benen in de maatschappij. Over getuige zijn in een seculiere omgeving.”
Opgave voor dit mannenontbijt is noodzakelijk. Dan kan via de website www.refo500urk.nl Op deze website kunt u ook meer lezen van de overige activiteiten op Urk.