off

Maatregelen Coronavirus (COVID-19)

Aan alle gemeenteleden 

Broeders en zusters 

De kerkenraad is op vrijdag 13 maart bij elkaar geweest om de maatregelen te bespreken die kerkenraad moest nemen om het gevaar van het Corona virus zoveel mogelijk het hoofd te bieden voor de leden van onze gemeente. 

De kerkenraad heeft het volgende besloten: 

  • Tot 1 april worden alle kerkdiensten catechisaties, verenigingsbijeenkomsten en alle verdere activiteiten geannuleerd. 
  • In plaats van de reguliere kerkdiensten worden er twee keer per zondag kerkdiensten uitgezonden via kerkomroep.nl. Bij deze diensten is de kerkenraad aanwezig en de dienstdoende dominee. 
  • U kunt deze diensten alleen beluisteren op de normale tijden. Na afloop van de diensten kunt u deze wel bekijken. 
  • De stemming voor het beroep op Ds. Sok vindt niet as. Zondag plaats maar op dinsdag 17 maart, woensdag 18 maart en donderdag 19 maart 2020. 
  • Op ieder van deze avonden kunt u van 19.00 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. 
  • Op dinsdag is het de beurt aan sectie 1 en 2. 
  • Op woensdag zijn sectie 3 en 4 aan de beurt. 
  • Op donderdag zijn sectie 5 en 6 aan de beurt 
  • Kunt u niet op de aangegeven avond dan kunt u ook op een andere avond komen. 
  • We kunnen niet collecteren en de gemeente loopt hierdoor behoorlijk wat opbrengsten mis. We willen u als kerkenraad vragen om de bedragen die u anders in de collectezak deponeert aan de gemeente over te maken op rekeningnummer NL52ABNA0550567550 onder vermelding van collectes week ?? 2020. 

Online doneren kan via de homepagina, klik daarvoor hier.


Namens de kerkenraad van de CGK Ichthus-Urk 

Jan de Bruine, scriba 

Over de auteur