off

COVID-19 update 17-12-2020

Geliefde broeders en zusters,

Met groot verdriet heeft het klein overleg, samen met de sectievoorzitters, voorzitter van het DBB en de voorzitter van de diaconie (het zogenaamde ‘covid-crisisteam’), en in samenspraak met de koster van onze gemeente, het zeer pijnlijke besluit genomen om wat betreft het bezoekersaantal in de erediensten af te schalen naar dertig kerkgangers per dienst, exclusief een gedeelte van de kerkenraad, de kosters, de organist en de mensen van de techniek. Dit duurt in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021.

Dit uiteraard naar aanleiding van de ‘harde lockdown’ die afgelopen maandag werd afgekondigd door onze overheid en mede ook op grond van een schrijven van het Landelijk Kerkelijk Bureau van onze kerken.

Zoals boven al aangegeven, werd deze beslissing met pijn in het hart genomen. Ons gevoel en ons verlangen zeiden heel andere dingen dan ons verstand. Toch lieten we in dezen ons verstand prevaleren, ook omdat we het onverantwoord vinden om als kerkelijke gemeente bij een landelijke harde lockdown een totaal andere koers te varen dan ons én door de overheid, én vanuit onze eigen kerken is voorgehouden.

We zien, vermoedelijk, allen wel in dat een landelijke harde lockdown absoluut noodzakelijk is om de op dit moment zeer verontrustende gevolgen van covid-19 weer in te dammen. En dan is het niet verstandig – zelfs niet christelijk denken wij – om ons anders te gedragen dan wordt aangeraden, ook al is mogelijk niet iedereen direct overtuigd van het effect van de afschaling waartoe besloten werd.

Laten we elkaar bemoedigen en bidden of de middelen die worden ingezet mogen worden gezegend. Verder roepen wij een ieder op te bidden voor onze overheid in deze donkere tijden. We mogen toch  vooral in deze tijd gedenken dat het Licht in de wereld is gekomen en dat mag onze troost zijn in deze duisternis.

Met broedergroet,

Het covid-crisisteam

CGK Ichthus Urk

Over de auteur