off

COVID-19 update 16-11-2021

Geliefde broeders en zusters,

De afgelopen twee zondagen hebben we als gemeenteleden één dienst naar de kerk kunnen
gaan. We ontvangen positieve berichten over de genomen beslissingen, waarvoor we als
kerkenraad dankbaar zijn. Voor de komende zondagen hebben we weer een nieuw overzicht
gemaakt, waarbij we rekening hebben gehouden met de aankomende themadienst en de
doopdienst (waarbij ook gasten worden genodigd). Na evaluatie van de afgelopen zondagen
is gebleken dat er nog ruimte beschikbaar is om extra gemeenteleden te kunnen nodigen,
waarbij we de 1,5 meter afstandsregel kunnen waarborgen. We hebben hier rekening mee
gehouden in het nieuwe overzicht en de achternamen herverdeeld. In de onderstaande
tabel ziet u in welke dienst u bent ingedeeld voor de komende zondagen:

INDELING DIENSTEN
Achternaam Zondag 21 november
H + I + J + K + L + M + N 10:00 uur
A + B + C + D + E + F + G 17:00 uur (Heilige Doop)

Achternaam Zondag 28 november
O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 10:00 uur
ALLEEN JONGEREN 17:00 uur (themadienst)

Achternaam Zondag 5 december
A + B + C + D + E + F + G 10:00 uur (Heilig Avondmaal)
H + I + J + K 17:00 uur (Heilig Avondmaal)

Achternaam Zondag 12 december
L + M + N + O + P + Q + R 10:00 uur (Heilig Avondmaal)
S + T + U + V + W + X + Y + Z 17:00 uur (Heilig Avondmaal)

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Wanneer de huidige
overheidsmaatregelen worden aangescherpt, kan het zijn dan we weer moeten afwijken van
het bovenstaande schema en daarvan zullen we u dan op de hoogte brengen.
Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg,
kunnen even een berichtje doen naar onze koster en in overleg een ander moment
afspreken.
Helaas ontvangen we verontrustende berichten over stijgende besmettingen in ons dorp,
waardoor we naar alle waarschijnlijkheid voorlopig gebonden blijven aan het nodigen via
een rooster. Laten we daarom in deze moeilijke tijd elkaar blijven bemoedigen en naar
elkaar blijven omzien als gemeente. Laat er ook een voortdurend gebed opgaan tot Hem,
van Wie we onze hulp mogen verwachten. Mocht u moeiten of zorgen ervaren, schroom dan
niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of uw wijkpredikant.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Over de auteur