off

COVID-19 update 05-01-2022

Geliefde broeders en zusters,

Voor aanstaande zondag blijven we de huidige aanpak hanteren, waarbij we iedereen de gelegenheid bieden om één keer fysiek naar de kerk te kunnen komen. De indeling voor de komende zondag is hieronder te vinden:

INDELING ZONDAG 9 JANUARI
10:00 uur Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z
14:30 uur A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
17:00 uur K + L + M + N + O + P

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg, kunnen even een berichtje doen naar onze koster en in overleg een ander moment afspreken.
Op zondag 9 januari is er helaas geen zondagsschool i.v.m. de huur van de Harmpje Visserschool. We hopen dat dit 16 januari wel weer mogelijk is. Volgende week woensdag zal Kerkenraad Algemene Zaken zich beraden over de verdere aanpak en indeling van de diensten voor de komende weken.
We hopen op uw begrip in deze en roepen u op om te bidden voor betere tijden, waarbij deze schema’s niet meer nodig zijn. We bidden uw Gods nabijheid toe en mochten er vragen zijn dan hopen we dat u de weg via uw wijkouderling weet te vinden.

Een hartelijke groet,

Uw kerkenraad

Over de auteur