off

COVID-19 update 04-02-2021

Geliefde broeders en zusters,

Het crisisteam van de kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de nieuwste overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ondanks de zorgelijke ontwikkelingen merkt de kerkenraad dat het gemeentegevoel gemist wordt. Daarom zetten we hieronder een aantal besluiten uiteen:

Reguliere kerkdiensten
Gisteravond heeft het crisisteam besloten om de diensten op te schalen tot 100 personen per dienst (kinderen tot 12 jaar worden hierbij niet meegerekend). Verder worden de diensten per zondag (vanaf 14 februari) opgeschaald van 2 naar 3 erediensten. De aanvang van deze diensten is om 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur (de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). Tijdens de morgendiensten zal dezelfde stof worden behandeld. Vanaf a.s. zondag 7 februari wordt er al opgeschaald naar 100 personen per eredienst.

Biddag
Omdat de biddag op Urk en in onze gemeente een dag is welke ons na aan het hart ligt willen we deze dag 4 diensten houden om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te geven een dienst bij te kunnen wonen. Deze diensten zullen beginnen om 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 uur en 17:00 uur (waarbij de reguliere afwijkende aanvangstijden komen te vervallen). In de beide morgendiensten zal ds. R. de Jong voorgaan (waarbij tijdens de beide morgendiensten dezelfde stof wordt behandeld) en in de beide middagdiensten ds. H.K. Sok (waarbij tijdens de beide middagdiensten dezelfde stof wordt behandeld).

Uitnodigingen via kerktijd.nl
Voor alle diensten blijft het kerktijd.nl systeem gehandhaafd en ontvangt u dus een uitnodiging. Er bereiken ons vragen over de mogelijkheid om een specifiek dagdeel aan te geven aangaande de uitnodigingen (i.v.m. bijv. werk in de zorg op vaste tijden). Dit kunt u eenvoudig aangeven door in te loggen op kerktijd.nl en hier uw voorkeuren te wijzigen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich wenden tot het scribaat via [email protected].

Hierbij een overzicht van de gewijzigde kerktijden:
– Aanvangstijden woensdag 10 februari: 09:00 uur, 11:30 uur, 14:00 en 17:00 uur
– Aanvangstijden vanaf zondag 14 februari: 09:00 uur, 11:30 uur en 17:00 uur

Het crisisteam zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te volgen bij het verplaatsen binnen het kerkgebouw. Wij danken u voor de positieve berichten die tot ons kwamen en willen vragen of u voor ons wilt blijven bidden omdat het maken van afwegingen soms zwaar valt.

Wij wensen u en jou Gods onmisbare zegen toe.

Een hartelijke groet,

Het crisisteam van de kerkenraad
CGK Ichthus Urk

Over de auteur