Nadat in 2013 het jongerenkoor was opgericht, kwam er van diverse mensen de vraag of er niet een mogelijkheid moest komen voor de mensen van 35 jaar en ouder om te zingen in koorverband. In 2014 zijn daarom een aantal mensen aan de slag gegaan om te zien wat de mogelijkheden waren. Na een aantal vergaderingen werd er besloten om een oproep te doen via het kerkblad en te kijken hoeveel animo er was. Er werd een repetitie gepland waar rond de 50 mensen op af kwamen. Dit was de start van Christelijk gemengd koor ‘Salvation’.

In het voorjaar van 2015 hebben we voor het eerst een concert gegeven op Urk.

Het doel van ons koor is het zingen tot lof en eer van onze hemelse Vader, en ter versterking van de onderlinge band in de gemeente.

Wij repeteren 1x per 2 weken op vrijdagavond van 19.45 tot 21.00 uur in de kerkzaal van de Ichthuskerk.

U bent van harte welkom op onze repetities!