Corona nieuwsbericht [20 januari 2022]

Geliefde broeders en zusters,

Gisteravond heeft het crisisteam besloten om toch weer op te schalen naar drie erediensten per zondag. Dit omdat er onder de gemeenteleden behoefte is om zoveel mogelijk samen te kunnen komen in deze moeilijke tijd. Er veranderen echter wel een aantal zaken omtrent de registratie. Het crisisteam heeft een test gedaan met de bezoekregistratie via onze kerkapp ‘Scipio’ en was blij verrast met de mogelijkheden van deze app. Door deze manier van nodigen te gaan gebruiken kunnen we zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt en toch alle beschikbare plaatsen optimaal worden benut.
Hoe werkt de nieuwe registratie?
Binnen de scipio app kunt u uw beschikbaarheid doorgeven voor de datum waarop u bent ingedeeld. Dit doen we vanaf nu per sectie en niet meer op achternaam. U geeft uw aanwezigheid door voor uzelf en eventuele gezinsleden. U kunt uw aanwezigheid en die van uw gezinsleden alleen doorgeven voor het tijdstip waarop uw sectie is ingedeeld. Op zaterdagmiddag wordt er gecontroleerd of het maximaal aantal beschikbare plaatsen is bereikt en mochten er nog plaatsen vrij zijn dan zetten we de registratie open voor iedereen. Daarbij geldt dan: vol=vol.
Binnen de Scipio app kunt u eenvoudig zien in welke sectie u zit. Binnen de App klikt u linksonder op “Menu” en vervolgens bovenin op ”Bekijk mijn lidmaatschap”. Scrol naar onderen en onder het kopje “Algemeen” ziet u in welke wijk (sectie) u zit. U kunt ook eenvoudig uw eigen naam opzoeken in de ledenlijst en vervolgens deze informatie inzien.
Indeling diensten
Hieronder is de uiteindelijke indeling voor a.s. zondag te vinden:

Zondag 23 januari
9:00 uur: Sectie 1 en 2
11:00 uur: Sectie 3 en 4
17:00 uur: Sectie 5 en 6

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg, kunnen een berichtje sturen naar [email protected] en in overleg een ander moment afspreken.
Mocht u de scipio app nog niet gebruiken, dan kunt u uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum toesturen naar [email protected]. De uitnodiging voor toegang tot de app wordt dan zo spoedig mogelijk verzonden.
Alle pastorale eenheden met een geregistreerd emailadres in onze ledenadministratie zullen deze week een email ontvangen met daarin een handleiding voor het gebruik van Scipio, het
doorgeven van wijzigingen en het doorgeven van uw aanwezigheid voor de erediensten. Hebt u vragen over de registratie dan kunt u deze stellen via
[email protected].
Mogelijk komt deze manier van registreren ingewikkeld over, maar aan het gebruik van app zitten veel voordelen voor de ledenadministratie, zoals het laten actualiseren van persoonsgegevens en het actualiseren van de AVG-gegevens t.b.v. de digitale gemeentegids. Ook kunnen we als kerkenraad berichten sturen en kunnen we groepen (zoals bijv. wijkcontactgroepen) onderbrengen in het systeem. We denken ook dat de app kan samenbinden en een goede ondersteuning geeft om de gemeente meer inzicht te geven in de kerkelijke structuur en het contact met gemeenteleden of de wijkouderling kan bevorderen.
De registratie is terug te vinden in de Agenda van Scipio. Gasten of leden in de overkomstprocedure kunnen contact opnemen met de scriba voor een oplossing.
We hopen dat u voor ons wilt bidden, omdat het maken van keuzes en de juiste afwegingen erg lastig is. Wij wensen jullie Gods zegen toe en hopen jullie te mogen ontmoeten in de erediensten.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

COVID-19 update 13-01-2022

Geliefde broeders en zusters,
Voor aanstaande zondag gaan we terug naar twee diensten per zondag. De belangrijkste reden voor deze wijziging is het gebruik van het kerkgebouw door de zondagschool. Hierdoor kan de extra middagdienst geen doorgang meer vinden.
We blijven nog steeds nodigen op achternaam. De indeling voor de komende zondag is hieronder te vinden:

Zondag 16 januari
10:00 uur: K + L + M + N + O + P
17:00 uur: Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg, kunnen even een berichtje doen naar onze koster en in overleg een ander moment afspreken.
Volgende week zal het crisisteam weer bijeenkomen en de nieuwste overheidsmaatregelen bespreken. Na deze bijeenkomst zullen we de gemeente weer op de hoogte brengen hoe we verder zullen gaan.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

COVID-19 update 05-01-2022

Geliefde broeders en zusters,

Voor aanstaande zondag blijven we de huidige aanpak hanteren, waarbij we iedereen de gelegenheid bieden om één keer fysiek naar de kerk te kunnen komen. De indeling voor de komende zondag is hieronder te vinden:

INDELING ZONDAG 9 JANUARI
10:00 uur Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z
14:30 uur A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
17:00 uur K + L + M + N + O + P

In bovengenoemde diensten is er kindercrèche aanwezig. Gemeenteleden die genodigd zijn en niet kunnen komen vanwege hun werk in bijv. de zorg, kunnen even een berichtje doen naar onze koster en in overleg een ander moment afspreken.
Op zondag 9 januari is er helaas geen zondagsschool i.v.m. de huur van de Harmpje Visserschool. We hopen dat dit 16 januari wel weer mogelijk is. Volgende week woensdag zal Kerkenraad Algemene Zaken zich beraden over de verdere aanpak en indeling van de diensten voor de komende weken.
We hopen op uw begrip in deze en roepen u op om te bidden voor betere tijden, waarbij deze schema’s niet meer nodig zijn. We bidden uw Gods nabijheid toe en mochten er vragen zijn dan hopen we dat u de weg via uw wijkouderling weet te vinden.

Een hartelijke groet,

Uw kerkenraad