COVID-19 update 03-11-2021

Geliefde broeders en zusters

De kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de
nieuwste overheidsmaatregelen en plaatselijke ontwikkelingen voor ons als kerk. Hierbij zijn
de landelijke adviezen van ons kerkverband en de plaatselijke berichtgeving als uitgangspunt
genomen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 7 november de 1,5 meter
afstandsmaatregel weer in te voeren. Dit heeft grote gevolgen voor de reguliere diensten en
het aantal gemeenteleden dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn tijdens de erediensten.
Besloten is dat de gemeente wordt opgedeeld in 4 groepen op achternaam en deze worden
verdeeld over 2 zondagen (waarbij de morgen- en middagdienst in de toekomst worden
afgewisseld). Hierbij komen de “kerktijd.nl uitnodigingen” te vervallen en zal er niet meer
worden genodigd via dit systeem. We hebben besloten om via deze manier te gaan werken,
omdat dit meer duidelijkheid geeft naar de gemeente. In de onderstaande tabel ziet u in
welke dienst u bent ingedeeld:
INDELING DIENSTEN

Achternaam Zondag 7 november
A + B + C + D + E + F + G 10:00 uur
H + I + J + K 17:00 uur
Achternaam Zondag 14 november
L + M + N + O + P + Q + R 10:00 uur
S + T + U + V + W + X + Y + Z 17:00 uur

We beseffen de mogelijke teleurstelling aangaande deze beslissingen, waarbij we helaas ook
weer moeten afschalen. We hopen in dit alles op uw begrip en op uw gebed voor ons als
kerkenraad. Het maken van deze beslissingen valt ons zwaar in deze moeilijke en complexe
omstandigheden. We roepen iedereen op om het bovenstaande schema te hanteren en om
uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Ook verzoeken wij dringend om de basisregel te
blijven hanteren: blijf bij klachten of zwakke gezondheid thuis en volg de diensten via onze
livestream. Tijdens de morgen- en middagdiensten zal er kindercrèche aanwezig zijn.
Het crisisteam van de kerkenraad zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de
situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om
de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te
volgen bij het binnenkomen en het verlaten van het kerkgebouw.
We willen u Gods zegen en nabijheid toewensen in deze moeilijke omstandigheden. Zijn er
moeiten, zorgen of vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw
wijkouderling.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad