CGK Ichthus Volleybaltoernooi 16+

Het volleybaltoernooi van 10 december gaat door de nieuwe Corona maatregelen helaas niet door.

Vacature koster

Wij zoeken voor CGK Urk-Ichthus een:

Koster m/v (of kostersechtpaar) met beheerdersverantwoordelijkheid (36 uur per week)

Voor de koster geldt een afzonderlijk instructie met taken en bevoegdheden. Zie de bijlage:

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden bestaan in hoofdlijnen uit het volgende:

 • Het zijn van “gastheer/gastvrouw” in en rond het kerkgebouw.
 • Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw en/of de kerkzaal voor de kerkelijke activiteiten.
 • Het zorg dragen voor de exploitatie van de ruimten, de keuken en het buffet.
 • Het in samenwerking met de werkgever verhuren van de hiervoor in aanmerking komende lokaliteiten.
 • Het (laten) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
 • Het verrichten van (klein) onderhoud en bedienen van apparatuur.
 • Het voor het Dagelijks Bestuur Beheerszaken fungeren als aanspreekpunt voor Arbo-zaken.
 • De eerste opvang en alarmering bij calamiteiten.

Eisen

 • Belijdend en meelevend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk Ichthus te Urk
 • Flexibele en dienstverlenende instelling
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie

Minimale opleidingseisen:

–      MBO-niveau

–      BHV/EHBO

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salariëring zal geschieden aan de hand van de salarisschaal 7 voor kerkelijke werkers (conform arbeidsvoorwaardenregeling PKN) en de trede zal bepaald worden op basis van ervaring en geschiktheid.  
 • De pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn wordt gehanteerd (50% eigen bijdrage).

De koster is verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur Beheerszaken.

Een sollicitatiebrief kan tot 1 december worden gericht aan Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Ichthus, t.a.v. DBB, Postbus 81, 8320AB Urk (onder vermelding van ‘sollicitatie’) per brief of via een e-mail aan [email protected].

COVID-19 update 03-11-2021

Geliefde broeders en zusters

De kerkenraad is gisteravond bijeengekomen om te bespreken wat de gevolgen zijn van de
nieuwste overheidsmaatregelen en plaatselijke ontwikkelingen voor ons als kerk. Hierbij zijn
de landelijke adviezen van ons kerkverband en de plaatselijke berichtgeving als uitgangspunt
genomen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 7 november de 1,5 meter
afstandsmaatregel weer in te voeren. Dit heeft grote gevolgen voor de reguliere diensten en
het aantal gemeenteleden dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn tijdens de erediensten.
Besloten is dat de gemeente wordt opgedeeld in 4 groepen op achternaam en deze worden
verdeeld over 2 zondagen (waarbij de morgen- en middagdienst in de toekomst worden
afgewisseld). Hierbij komen de “kerktijd.nl uitnodigingen” te vervallen en zal er niet meer
worden genodigd via dit systeem. We hebben besloten om via deze manier te gaan werken,
omdat dit meer duidelijkheid geeft naar de gemeente. In de onderstaande tabel ziet u in
welke dienst u bent ingedeeld:
INDELING DIENSTEN

Achternaam Zondag 7 november
A + B + C + D + E + F + G 10:00 uur
H + I + J + K 17:00 uur
Achternaam Zondag 14 november
L + M + N + O + P + Q + R 10:00 uur
S + T + U + V + W + X + Y + Z 17:00 uur

We beseffen de mogelijke teleurstelling aangaande deze beslissingen, waarbij we helaas ook
weer moeten afschalen. We hopen in dit alles op uw begrip en op uw gebed voor ons als
kerkenraad. Het maken van deze beslissingen valt ons zwaar in deze moeilijke en complexe
omstandigheden. We roepen iedereen op om het bovenstaande schema te hanteren en om
uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Ook verzoeken wij dringend om de basisregel te
blijven hanteren: blijf bij klachten of zwakke gezondheid thuis en volg de diensten via onze
livestream. Tijdens de morgen- en middagdiensten zal er kindercrèche aanwezig zijn.
Het crisisteam van de kerkenraad zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de
situatie opnieuw bekijken wanneer de omstandigheden veranderen. Verder vragen wij u om
de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en om de instructies van ons kosterteam op te
volgen bij het binnenkomen en het verlaten van het kerkgebouw.
We willen u Gods zegen en nabijheid toewensen in deze moeilijke omstandigheden. Zijn er
moeiten, zorgen of vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw
wijkouderling.

Een hartelijke groet,
Uw kerkenraad