COVID-19 update 21-01-2021

Urk, 21-01-2021

Geliefde broeders en zusters,

We hebben helaas nog steeds flink te maken met het coronavirus. En ook al is het zo dat momenteel in Nederland de cijfers gelukkig weer enigszins de goede kant opgaan, inmiddels hebben we te maken met een veel besmettelijker variant, als je al kunt spreken van slechts ‘een variant’.

Het is voor de kerkenraad niet eenvoudig om met betrekking tot het gemeentelijk functioneren, waaronder vooral de zondagse diensten, goede keuzes te maken in deze tijd. Ook al omdat we ermee te maken hebben dat bijna elk afzonderlijk gemeentelid hierover wel een mening heeft. Meningen die uiteenlopen van ‘het virus bestaat niet eens’ tot ‘het virus is nog veel gevaarlijker dan gedacht wordt’. Het positieve hierbij is dat er een gemeenschappelijke factor is, namelijk dat we hoofd voor hoofd graag zouden zien dat we als gemeente weer ‘normaal’ kunnen functioneren en dat we in ieder geval ’s zondags weer naar de kerk kunnen gaan. Ondertussen wordt de kerkenraad er wel toe geroepen om in deze tijd toch keuzes te maken. De verantwoordelijkheid die de kerkenraad daarbij voelt is een zware last.

Op de tafel van de kerkenraad lag ook weer een brief van onze burgemeester die ertoe oproept om ons aan de richtlijnen te houden. Hij noemt daarbij het treffen van hygiënemaatregelen, het dragen van mondmaskers en in achtnemen van de 1,5 meter afstand voor meerderjarigen. Daarnaast noemt hij ook nog de richtlijnen en adviezen inzake de beperking van het aantal kerkgangers.

Dit alles in ogenschouw nemend heeft de kerkenraad gemeend te moeten/mogen besluiten om voorlopig nog te blijven bij een bezoekersaantal van 30 per kerkdienst. Ook is besloten dat we blijven zingen, al is het wellicht wel verstandig om het aantal te zingen verzen enigszins te beperken. Daarnaast zit er niet anders op dan ook het verenigingsleven en de catechese nog niet weer op de normale manier in te vullen. Gelukkig worden de catechisaties op een aangepaste wijze weer gegeven. En u begrijpt, zodra er weer meer ruimte komt, zal dit ook direct gevolgen hebben binnen onze gemeente.

Broeders en zusters, de kerkenraad verzoekt u dringend deze besluiten te respecteren, ook al zou u in uw hart iets anders willen besluiten. Maak het de kerkenraad a.u.b. niet nog moeilijker door allerlei dingen te gaan roepen. Hierboven staat: De kerkenraad heeft ‘gemeend te moeten besluiten’, maar wees ervan overtuigd dat dit met pijn in het hart gebeurd is. Ondertussen geloven we, vertrouwend op de Heere, dat er andere tijden zullen aanbreken. In deze laatste woorden zit hoe dan ook een diepe kern van waarheid. Paulus heeft het er in Filippenzen 1 over dat het beste nog komt. Het is voor ieder zaak om hem dat na te kunnen zeggen.

Met hartelijke broedergroet

Uw kerkenraad.