Update Coronavirus (COVID-19) 23-05-2020

Gelukkig komt er binnenkort verandering betreffende de zondagse kerkdiensten. Onze broeders koster Robert Korf en gastheer Piet van Urk hebben aangeboden om met een goede verdeling te komen als wij straks op zondag 5 juli weer met honderd broeders en zusters de diensten mogen bezoeken. Een hele puzzel om het iedereen hierin naar de zin te maken, denk ik. Het houdt bovendien in dat het merendeel van onze gemeente en kerkenraad met elkaar blijft verbonden via ons Youtubekanaal.

De komende week horen wij van beide broeders hoe de verdeling per wijk eruit komt te zien en hopen natuurlijk dit spoedig aan u bekend te maken.

Ook mag er per 1 juni weer op kleine schaal vergaderd worden door de secties. Ook kijken we naar de mogelijkheid om de voltallige kerkenraad bij elkaar te krijgen op korte termijn. We houden hier natuurlijk de regels van het RVIM strikt in de gaten.

Wat van u als gemeente wordt gevraagd is geduld in dezen. Het vraagt heel veel tijd en geduld voordat wij weer als hele gemeente bij elkaar mogen komen. Tot die tijd staan wij als kerkenraad natuurlijk open voor al uw vragen. Schroom niet om te bellen met uw wijkpredikanten en of wijkouderlingen.

Met broederlijke groet,

Andries de Vries

Update Coronavirus (COVID-19) 8 mei 2020

Licht aan de horizon, dat betekende toespraak voor velen afgelopen woensdag 6 mei. Voor ons als kerk is het belangrijkste nieuws dat wij Deo volente 5 juli weer met honderd gemeenteleden de kerkdiensten mogen bezoeken. De komende weken zullen we onderzoeken hoe wij dit willen gaan invullen. Als kerkenraad hebben alleen contact via de mail en of telefoon. Diverse commissies hebben contact door videobellen. Zo kunnen er gelukkig een hoop zaken geregeld worden zonder elkaar te ontmoeten. Mooi dat het kan natuurlijk, maar het is in ieder geval niet mijn ding. Ik zal dan ook blij zijn wanneer wij onze kerkenraadraadsvergadering weer voltallig mogen houden. Geduld is een schone zaak.

Wij hopen binnenkort met een voorstel naar u als gemeente te komen over hoe wij met honderd broeders en zusters in de kerk zouden moeten samenkomen. Daarbij blijft de livestream voorlopig onmisbaar in onze huiskamers. Zoals werd gezegd in de toespraak van de minister-president zal in vijf fases geprobeerd worden alles weer normaal te krijgen en is de datum waarop alles weer normaal kan verlopen voorlopig gesteld op 1 januari 2021.
Hoe het allemaal zal gaan, is voor ons ook nog natuurlijk nog best spannend. Maar toch overheerst er dankbaarheid, want hoewel er gemeenteleden ernstig ziek zijn geweest is er tot nu toe niemand door het coronavirus om het leven gekomen. Hem alleen de dank daarvoor.

Wij nemen weer contact op als wij als kerkenraad een voorstel hebben betreffende de inrichting van de kerkdiensten. Tot die tijd wensen wij u Gods onmisbare Zegen toe. Schroom niet om te bellen naar uw wijkpredikant en of wijkouderling als u ergens mee zit. Wij zijn er voor u.
Blijf voorzichtig en houd afstand.

Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan
Om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff’ met mij de lof des Heren aan!
Psalm 116 : 11

Uw voorzitter,
Andries de Vries

Gezinsdienst: Pinksteren

Lieve kinderen,

Het pinksterfeest lijkt nog ver weg maar we zijn al begonnen met de voorbereidingen. Wij zouden het leuk vinden als jullie een filmpje willen maken met 1 of meerdere van de liedjes die hieronder staan. Deze kun je dan sturen naar [email protected]. We hopen op jullie medewerking zodat we samen een mooie dienst kunnen maken tot eer van onze God. De filmpjes kunnen tot 12 mei ingeleverd worden.

De liedjes die jullie kunnen zingen zijn:
1. Weet je wel, weet je wel je bent een tempel
2. Een rivier vol van vrede
3. Als je gelooft in de Here Jezus
4. We zullen opstaan
5. Bewaar je oog
6. Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest
7. Is je deur nog op slot

Update Coronavirus (COVID-19) 01-05-2020

‘Met tijd komt raad’ is een bekende uitspraak. Aangezien ik graag positief wil blijven, komt na deze tijd ook de raad, met andere woorden “Het zal eens weer goed komen”. Alleen vraagt het geduld van ons, veel geduld is nodig voor alles weer bij het oude zal komen. Eerst maar eens wennen aan de anderhalve metersamenleving zou ik zeggen.

Het is goed om te melden dat het pastoraat gewoon doorgaat al worden de ouderen en kwetsbare in onze gemeente telefonisch benaderd door het pastoraat. Dit wordt gedaan puur om onze ouderen en kwetsbare te beschermen in deze tijd.

Voorzichtig wordt er ook al gekeken naar hoe we de kerkdiensten vorm kunnen geven als straks de overheid die straks weer toelaat. Dan zal dat bijvoorbeeld niet met 800 leden tegelijk mogen. De berekening die nu door onze koster is gedaan wijst uit dat er rond de 200 kerkgangers in het kerkgebouw zouden mogen samen komen. In ieder geval is het goed om te melden dat er achter de schermen hierover nagedacht wordt. Ook over het houden van de doopdiensten, momenteel vijf kinderen, wordt nagedacht.  Ook voor belijdenisdiensten, bevestigings- en intredediensten (ds. H.K. Sok)  moet een ander protocol worden opgegesteld. .Wat dit alles betreft blijven wij positief vooruitdenken en gaan wij volgens de landelijke regels straks weer vooruit. Wij moeten beslist niet vergeten dat er met een vergrootglas naar de kerken gekeken wordt. En wij willen hierin echt onze verantwoordelijkheid samen als kerkenraad en gemeente nemen.

Dankbaar zijn wij ook dat de diensten trouw worden bekeken. Velen bekijken die op een later tijdstip. Hoewel de collecte de eerste zondagen achterliepen, mogen wij nu dankbaar zijn dat die oplopen en afgelopen zondag zelfs gelijk waren aan een normale zondagse dienst. Dankbaar zijn we  dat onze gemeente hierin verantwoordelijkheid heeft genomen.  Mochten er nieuwe ontwikkelingen bekendgemaakt kunnen worden, dan zullen wij die natuurlijk meteen met u delen.

Verder wensen wij u als kerkenraad Gods onmisbare zegen toe. Laat u niet bang maken door het vele nieuws dat onze huiskamers binnen komt over het coronavirus.  Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Laten we ons vertrouwen op Hem stellen Die dit alles ziet en aanschouwt.

Mocht u ergens mee zitten of vragen hebben, schroom niet om uw wijkouderling en of pastoraat, predikant te bellen. Wij zijn er voor u.

Waar is een vreugd,een kalmt’, een Heil
Zo zalig, als dit hoogst genot?
Het vloeit uit God en keert tot God
Het heeft nog maat, noch perk, noch peil
In Jezus is mijn zalig lot
Verborgen bij mijn God
Hij is mijn lust
Ook als mijn stof eens rust
O, prijst Hem, mijn gezangen!
Ik blijft Zijn komst verlangen.
Hij is mijn lust
Lied178 : 4

Uw voorzitter,
Andries de Vries